Stadhuis: nieuwe invulling en restauratie

We geven het stadhuis opnieuw een betekenisvolle plaats in de stad. Tegen 2028 wordt het een open huis waar Leuvenaars, bezoekers en toeristen opnieuw welkom zijn en verhalen van het stadhuis en de stad ontdekken.

Stadhuis op de Grote Markt

Stadhuis als symbolische plek

Al sinds de 15de eeuw is het stadhuis hét huis van de stad en van de Leuvenaar. Vanuit dit hoogtepunt van de gotiek werd Leuven eeuwenlang bestuurd. Toekomstplannen maken, oplossingen zoeken voor stedelijke en maatschappelijke vraagstukken, de geschiedenis documenteren … Het gebeurde allemaal hier. Die traditie zetten we verder.

We maken van het stadhuis een open en toegankelijk huis met verhalen over het verleden en de toekomst van de stad. Zo blijft het een symbolische plek, midden in het historische hart van de stad.

Wat zijn onze plannen?

We willen:

 • De erfgoedwaarde van het monument respecteren en versterken.
 • De buitenkant en de waardevolle historische binnenruimten restaureren.
 • Het stadhuis voor iedereen toegankelijk maken, ook voor mensen met een beperking.
 • Verschillende functies in het gebouw verenigen:
  • Startpunt om de stad en het stadhuis te ontdekken
  • Pracht van het interieur ontdekken en beleven
  • Toonplek voor verhalen over de stad en het stadhuis, van vroeger, nu en in de toekomst
  • Plek voor gemeenteraad en huwelijken
 • Leuvenaars en bezoekers betrekken bij de concrete invulling.
 • De restauratie en nieuwe invulling duurzaam aanpakken.

Infopunt 'Atelier Stadhuis'

Timing

 • 2020: Aanstelling ontwerpteam
 • Midden 2021: Start renovatie historische salons
 • 2022: Opmaak beheersplan (dit is een plan met een langetermijnvisie om de waardevolle erfgoedelementen te beheren)
 • Oktober 2022: Infomarkt over voorontwerp
 • Eind 2022: Einde renovatiewerken historische salons
 • Vanaf 2023: Toekomstige invulling stadhuis samen met de Leuvenaar vormgeven
 • Voorjaar 2023: Definitief ontwerp
 • Vanaf 2024:
  • Start verbouwingswerken
  • Tijdelijke sluiting stadhuis
  • Tijdelijke verhuis van toeristisch onthaal, gemeenteraad, officiële ontvangsten en huwelijken
 • In 2028: Opening vernieuwde stadhuis

Stadhuis vroeger en nu

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.