Cohousing of samenhuizen

Huur je een eengezinswoning of appartement en woon je daar samen met niet-familieleden? Dan moet je daar je hoofdverblijfplaats hebben en op een duurzame manier samenwonen.

Belangrijkste voorwaarden

Bewoners

 • Alle bewoners zijn gedomicilieerd op het adres en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister als gezin (zonder verwantschap). De gezinssamenstelling bestaat uit 1 referentiepersoon en de anderen als 'niet-verwant' (wanneer er geen familiale band is).
 • Alle bewoners wonen samen in 1 woning of appartement, net zoals een gezin.
 • Je kan alleen samenhuizen als je huurder bent, niet als eigenaar van de woonst.
  Ben je de eigenaar en wil je jouw woning met anderen delen? Dan is de kotmadamformule de oplossing.
 • De bewoners wisselen niet jaarlijks en kennen elkaar.
 • De bewoners zijn geen studenten, ook niet in combinatie met werkende mensen. Een student kan zich niet domiciliĆ«ren op zijn kotadres en kan daarom niet samenhuizen in een gezinswoning of appartement.
 • Uitzonderingen:
  • Doctoraatsstudenten: bij domicilie wordt de doctoraatsstudent niet als student beschouwd.
  • Co-assistenten: als je kan aantonen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt, word je ingeschreven in het bevolkingsregister en word je niet meer beschouwd als student.
  • Buitenlandse studenten: worden niet beschouwd als student als ze zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en op een duurzame manier samenwonen als gezin.
  • Studenten die familie zijn van elkaar: bijvoorbeeld de studerende kinderen van 1 gezin (maar niet hun vrienden, partner of medestudenten).

Huurcontract

 • Alle bewoners staan vermeld op 1 huurcontract.
 • De eigenaar van de woonst kan niet gelijktijdig ook een huurder zijn in het pand.
 • Het huurcontract is niet jaarlijks vernieuwbaar (geen huurcontracten voor studenten of korte termijn). Duurzaam samenwonen betekent voor een langere termijn.

Woning

De woning is niet fysiek opgedeeld:

 • Geen verschillende deurbellen, brievenbussen, belcodes, ingangen
 • Geen verschillende tellers voor nutsvoorzieningen
 • Kamers zijn niet genummerd en slaapkamers kunnen niet op slot met een cilinderslot
 • Geen onvergunde onderverhuring en opsplitsing van het appartement of eengezinswoning
 • Geen aparte voorzieningen op de kamer als kitchenette, ijskast, microgolf, ...
 • Geen verbouwingswerken uitgevoerd of aparte afsluitbare woonentiteiten gecreĆ«erd
 • ...
Er kunnen andere aanwijzingen zijn die een opdeling doen vermoeden, bijvoorbeeld een opvallend hoge huurprijs of meerdere keukens. De beoordeling gebeurt meestal op basis van een controleonderzoek ter plaatse.

  Gevolgen van onwettig samenwonen

  Voor de eigenaar

  • De eigenaar krijgt een proces-verbaal voor het onvergund opdelen van een eengezinswoning of appartement.
  • De eigenaar moet de woning onmiddellijk herstellen in de oorspronkelijke staat (er opnieuw een eengezinswoning of appartement van maken).

  Voor de huurder

  • Als de eigenaar een proces-verbaal krijgt, is het gevolg voor de huurders meestal een vervroegde opzeg van het huurcontract.
  • Een huurder die met of zonder toestemming van de eigenaar onderverhuurt, kan ook een proces-verbaal krijgen.

  Eventuele nadelen van samenwonen

  Deze vorm van samenwonen kan gevolgen hebben op financieel, fiscaal, juridisch en sociaal vlak.
  Bijvoorbeeld:
  • Als je gaat samenwonen, kan je uitkering of tegemoetkoming dalen omdat je niet meer als alleenstaande wordt beschouwd.
  • Je kan mee verantwoordelijk zijn voor de schulden van medebewoners.
  • Als een medebewoner de huur niet betaalt, kan de verhuurder bij elke bewoner terecht om huurgeld te krijgen.
  Meer info bij je mutualiteit, RVA, pensioendienst ...

  Een woning met vergunning opdelen

  Als de stedenbouwkundige voorschriften en plannen (BPA, RUP ...) een opdeling toelaten, kan er onder bepaalde voorwaarden een opdeling van een gezinswoning of een appartement worden vergund. Voor een opdeling heb je altijd een omgevingsvergunning nodig.

  Meer info

  Downloads

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.