Commissies

Tijdens de gemeenteraadszittingen moeten veel beslissingen genomen worden. Veel tijd om complexe onderwerpen diepgaand te bespreken, is er vaak niet. Om deze dossiers goed voor te bereiden, richt de gemeenteraad commissies op.

Wat doen commissies?

Commissies bereiden de besluitvorming in de gemeenteraad voor.

Bepaalde thema's en belangrijke dossiers worden eerst grondig besproken. Pas dan worden ze aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

De commissies geven alleen advies aan de gemeenteraad, ze hebben geen beslissingsrecht.

Elke commissie werkt rond haar eigen beleidsterreinen.

Vergaderingen

Waar?

Fysieke en digitale commissievergaderingen wisselen elkaar af.

  • In februari, maart, mei, juni, september en oktober vinden de commissievergaderingen plaats in het stadskantoor.
  • In januari, april, augustus, november en december verlopen de commissievergaderingen digitaal. De leden debatteren dan via een digitaal platform.

Wanneer?

Je kan van de data raadplegen in de kalender met de vergaderingen.

Vergadering volgen

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, tenzij:

  • Het dossier de persoonlijke levenssfeer raakt
  • 2/3 van de aanwezige gemeenteraadsleden dit beslist

Je mag de commissievergaderingen in het stadskantoor bijwonen, maar niet tussenkomen. Je kan de vergaderingen van de commissies live volgen.

Agenda en verslagen

Je kan de agenda en de documenten van de vergaderingen bekijken. Je kan ook het verslag inkijken van elke vergadering.

  1. Surf naar de kalender met de vergaderingen.
  2. Ga naar de datum van de vergadering.
  3. Klik op grijze balkje ('COM_...') om de documenten van de vergadering te bekijken.

Bekijk agenda en verslagen

Verslag van vergadering voor 25 september 2020 nodig?
Bekijk oude verslagen

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 27 27

Mail ons

info@leuven.be

Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht

Vul contactformulier in
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.