Gemeenteraad

Wie zit er in de gemeenteraad?

Om de 6 jaar kiezen de inwoners van Leuven hun gemeenteraadsleden.

Leuven heeft 47 gemeenteraadsleden (burgemeester en schepenen inbegrepen). Dit is de zetelverdeling:

 • Vooruit: 14 leden
 • N-VA: 10 leden
 • Groen: 10 leden
 • CD&V: 8 leden
 • Open VLD: 2 leden
 • Vlaams Belang: 1 lid
 • PVDA: 1 lid
 • Onafhankelijken: 1 lid

Bekijk de samenstelling

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad controleert het gemeentebestuur en debatteert en beslist over belangrijke dossiers, zoals:

 • Reglementen
 • Budget en rekeningen
 • Belastingen en retributies
 • Voorwaarden en gunningswijze van werken, leveringen en diensten
 • Uitvoering van grote werken

Vergaderingen

Waar

 • Tot en met mei 2024: In het stadhuis.
 • Vanaf 24 juni 2024: In het Provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven.

Wanneer

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar.
De vergadering vindt plaats om 20 uur:

 • Maandag 29 april 2024
 • Maandag 27 mei 2024 (reservedatum 28 mei 2024)
 • Maandag 24 juni 2024
 • Maandag 26 augustus 2024
 • Maandag 23 september 2024
 • Maandag 21 oktober 2024 (reservedatum 22 oktober 2024)
 • Maandag 18 november 2024
 • Maandag 2 december 2024 (installatievergadering)
 • Maandag 16 december 2024

Vergadering volgen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, tenzij:

 • Het dossier de persoonlijke levenssfeer raakt
 • 2/3 van de aanwezige gemeenteraadsleden dit beslist

Je mag de vergaderingen volgen, maar niet tussenkomen. Je kan de vergaderingen van de gemeenteraad live volgen. De opnames blijven ook daarna online beschikbaar.

Agenda, beslissingen en verslagen

Je kan de agenda en de beslissingen van de vergaderingen online bekijken. Je kan ook een tekst-, audio- of videoverslag raadplegen van elke vergadering.

 1. Surf naar de kalender met de vergaderingen.
 2. Ga naar de datum van de vergadering.
 3. Klik op grijze balkje ('GR') om de documenten van de vergadering te bekijken.

Bekijk agenda, beslissingen en verslagen

Tekst- en audioverslagen van vergaderingen voor 25 september 2020
Bekijk oudere verslagen

Ben je het niet eens met een beslissing?

Dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Initiatiefrecht

Elke burger kan zich met een verzoekschrift richten tot de gemeenteraad.

Regels en afspraken

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 27 27

Mail ons

info@leuven.be

Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht

Vul contactformulier in
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.