Initiatiefrecht

Elke Leuvenaar heeft het recht een punt op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en eventueel toe te lichten.

Voorwaarde

Verzamel de handtekeningen van ten minste 750 inwoners ouder dan 16 jaar.

Hoe aanvragen?

1. Vul het formulier in:

Downloads

2. Stuur het aangetekend naar:

Stad Leuven - College van burgemeester en schepenen
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wanneer indienen?

Dien je verzoek minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad in bij het college van burgemeester en schepenen.
Doe je dat niet, dan behandelt de raad je verzoek in de daaropvolgende vergadering.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.