Bestuursdocumenten

Meerjarenplan, omgevingsanalyse en bestuursnota

Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan zet het bestuursakkoord om in een concrete visie, met acties en bijbehorende middelen voor die 6 jaren.

De stad kan het meerjarenplan in de loop van de legislatuur aanpassen met een aanpassing van het meerjarenplan.

Hoe kwam het meerjarenplan tot stand?

 1. Het stadsbestuur legde in de bestuursnota 10 prioriteiten vast, in overleg met experten en stadsdiensten.
 2. De stad organiseerde inspraak. Iedereen mocht suggesties en ideeën indienen voor de toekomst van Leuven. We verzamelden meer dan 2.000 ideeën.
 3. De stad maakte een omgevingsanalyse.
 4. Op basis van de bestuursnota en de relevante en haalbare ideeën maakten we een concreet plan: het meerjarenplan. Daarin staat wat de stad wil doen in de volgende 6 jaar.

Zevende aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling kredieten 2024 van stad Leuven en OCMW Leuven – geconsolideerd (Publicatiedatum 31 oktober 2023)

Zesde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling kredieten 2023 van stad Leuven en OCMW Leuven – geconsolideerd (Publicatiedatum 3 november 2022)

Vijfde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling kredieten 2022 van stad Leuven en OCMW Leuven - geconsolideerd (Publicatiedatum 8 december 2021)

Vierde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van stad Leuven en OCMW Leuven - geconsolideerd (Publicatiedatum 6 mei 2021)

Derde aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling kredieten 2021 van stad Leuven en OCMW Leuven (Publicatiedatum 4 nov 2020)

Tweede aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van stad Leuven en OCMW Leuven (Publicatiedatum 6 juli 2020)

Eerste aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 van stad Leuven en OCMW Leuven (Publicatiedatum 7 mei 2020)

Meerjarenplan 2020 - 2025 van stad Leuven en OCMW Leuven (Publicatiedatum 23 december 2019)

Omgevingsanalyse: Leuven in cijfers

De opmaak van een externe omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan 2020-2025. Het rapport bundelt feiten en cijfers over het leven in Leuven vanuit verschillende bronnen:

 • Hoeveel mensen wonen er in de stad?
 • Waar werken ze?
 • Hoeveel groen hebben ze om zich heen?
 • Wat doen ze in hun vrije tijd?
 • Hebben ze een goede woning?
 • Voelen ze zich gelukkig?
 • ...

Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met die van andere Vlaamse centrumsteden, de rest van Vlaanderen en de vroegere situatie in Leuven.

Het stadsbestuur gebruikt de data bij debatten en om prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen.

Omgevingsanalyse

Bestuursnota 2019 - 2025

Het stadsbestuur legde in de bestuursnota 10 prioriteiten vast, in overleg met experten en stadsdiensten. Die moeten van Leuven een van de meest zorgzame, groene en welvarende steden maken.

Steunplan corona

De maatregelen om het coronavirus in te dijken, hadden een zware impact op verschillende sectoren. Stad Leuven werkte meer dan 100 maatregelen om de getroffen doelgroepen te ondersteunen. Deze steunmaatregelen staan omschreven in het Steunplan Corona.

Downloads

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

Downloads

Budget 2019

Elk jaar in december keurt de gemeenteraad het budget voor het komende jaar goed.

De stad kan dat budget in de loop van het jaar nog een aantal keer wijzigen met een budgetwijziging.

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Documenten personeel

Documenten ombudsdienst

Downloads
Jaarverslag 2022(pdf, 4.11 MB)
Jaarverslag 2021(docx, 6.81 MB)
Jaarverslag 2020(docx, 2.92 MB)
Jaarverslag 2019(docx, 5.62 MB)

Documenten autonome gemeentebedrijven

AG Stadsontwikkeling Leuven

Downloads
Klimaatactieplan 2018(pdf, 1.42 MB)

Documenten extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's)

Downloads
Statuten 30CC(pdf, 97.46 kB)
Statuten DiversLeuven(pdf, 97.69 kB)
Statuten Leuvenement(pdf, 88.6 kB)
Statuten Tofsport(pdf, 97.29 kB)

Documenten intergemeentelijke samenwerking

Downloads
Statuten EcoWerf(pdf, 353.79 kB)
Statuten Hofheide(pdf, 427.5 kB)
Statuten IGO(pdf, 587.12 kB)
Statuten Interleuven(pdf, 302.51 kB)
Statuten Iverlek(pdf, 846.03 kB)

Documenten Zorg Leuven

Beleidsdocumenten Zorg Leuven

Downloads

Documenten politie

Downloads

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 27 27

Mail ons

info@leuven.be

Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Stuur een bericht

Vul contactformulier in
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.