Concessies

Wil je een stoffelijk overschot of de as van een stoffelijk overschot langer dan 20 jaar bewaren op de begraafplaats? Dan moet je een concessie kopen. 

Wat is een concessie?

Met een concessie huur je een stukje grond, een columbariumnis of een urnenkelder. Zo ben je zeker van de rustplaats voor een periode van 25 jaar (50 jaar voor kelders).

Je kan een concessie voor meer dan 1 persoon kopen. Jij bepaalt dan wie later bij in het graf begraven wordt.

Hoe concessie kopen?

Een concessie koop je via de begrafenisondernemer of bij de dienst begraafplaatsen.

Dienst begraafplaatsen

Dienst begraafplaatsen

Kerkhofdreef 7
3001 Heverlee

Hoe concessie verlengen?

De termijn van een concessie kan je verlengen.

 • Per schijf van 5 jaar, voor maximaal 25 jaar (als alle plaatsen in de concessie volzet zijn)
 • Voor 25 jaar (verplicht als nog niet alle plaatsen in de concessie volzet zijn)
 • Voor 50 jaar (bij kelders)

Verleng concessie

Prijs

 • Concessie voor begraving in volle grond voor 25 jaar: € 772 per persoon
 • Concessie voor asurne in een columbarium of urnenkelder voor 25 jaar: € 563 per persoon.
  • Afdekplaat van columbarium of urnenkelder is verplicht: € 161
 • Verlenging concessie:
  • Mogelijk per schijf van 5 jaar (als de concessie volzet is)
  • Voor maximaal 25 jaar: prijs hangt af van aantal gekozen schijven.

Voorwaarden

Het tarief wordt verdubbeld als de overledene niet voldoet aan 1 van de 3 voorwaarden:

 • Is overleden in Leuven.
 • Woonde minstens 20 jaar in Leuven.
 • Was op het moment van overlijden ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad.

Aflopen of afstand nemen van een concessietermijn

 • Voor begraving in volle grond
  Als de termijn van de concessie is afgelopen, nemen we de grafzerk weg en blijven de lichamen ter plaatse rusten. Als dat niet mogelijk is, kan het stoffelijk overschot op termijn overgebracht worden naar een ossuarium.
 • Voor asurnen
  Als de termijn van de concessie is afgelopen, strooien we de assen uit. Je kan dan gratis een symbolisch deel van de as meekrijgen.

  Wil je niet dat de assen worden uitgestrooid? Dan moet je een opgraving aanvragen en kan je een asurn naar huis meenemen. Een opgraving vraag je aan bij de dienst begraafplaatsen.

Dienst begraafplaatsen

Dienst begraafplaatsen

Kerkhofdreef 7
3001 Heverlee

Afstand nemen van een grafconcessie

Je kan ook afstand nemen van een grafconcessie.

Neem afstand van concessie