Dirk Vansina

Schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken
CD&V

Contact

Adres

Professor Roger Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bevoegdheden

 • Openbare werken
  • Investeringen (van principebeslissing tot eindafrekening)
   • Stadswegen, pleinen en riolen
   • Nutsvoorzieningen (openbare verlichting, elektriciteit, gas, water, teledistributie, telefoon)
   • Fietspaden en -voorzieningen
   • Standbeelden
  • Onderhoud
   • Stadswegen en -pleinen
   • Stadsriolen
   • Openbare stadsgebouwen
   • Duurzame uitrustingsgoederen
  • Technische ondersteuning van de stadsadministratie en evenementen
  • Stoepen, wandelwegen, aanplakdiensten, uitdrijvingen, schuilhuisjes, rioolaansluitingen particulieren, openbare toiletten, fonteinen
 • Restauratie
  • Restauratiewerken aan geklasseerde monumenten en gebouwen van de stad
  • Restauratieprojecten aan gebouwen in gedelegeerd bouwheerschap
 • Jeugd
  • Jeugddienst
  • Jeugdbeleidsplan
  • Jeugdraad
  • Kampvervoer
  • Speelterreinen en jongereninfrastructuur
  • Vakantie- en speelpleinwerking
  • Jeugdhuizen en jeugdverenigingen
  • Toelagen jeugd en werkingen kansarme jeugd
  • Jeugdcentrum
  • Speelstraten
  • Skatebeleid
  • Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven
 • Burgerzaken
  • Ontvangsten, vieringen eeuwelingen, jubilea, onthaal nieuwe inwoners
  • Verzusteringen, officiĆ«le en vaderlandslievende plechtigheden
  • Hulpacties
  • Bevolking
   • Adreswijzigingen, inschrijving in het bevolkingsregister
   • Identiteitsbewijzen, reispassen, rijbewijzen
   • Attesten uit bevolkings- en vreemdelingenregister
   • Legaliseren handtekeningen
   • Verblijfsvergunningen
   • Verbintenissen tenlasteneming, verwerken en uitreiken arbeidskaarten aan niet-Belgen
   • Organisatie verkiezingen
   • Registreren laatste wilsbeschikking
   • Rijksregister
   • Registratie van donorschap
  • Burgerlijke stand
   • Geboorten, huwelijken, overlijdens
   • Nationaliteit
   • Uittreksels akten burgerlijke stand
 • Ambtenaar van burgerlijke stand

Functies

 • Schepen in college van burgemeester en schepenen
 • Lid in gemeenteraad
 • Lid in OCMW-raad
 • Lid in vast bureau
 • Effectief lid in Algemene Verenigde Commissies
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.