Een therapeutische tuin voor Ter Vlierbeke

Via het PACT project willen we samen met Zorg Leuven de tuin en het terras van Ter Vlierbeke vergroenen en de wandelweg rond het terrein aantrekkelijker maken.

Waarom woonzorgcentrum Ter Vlierbeke?

 • De huidige groene ruimte rond het centrum vertoont weinig biodiversiteit en nodigt onvoldoende uit.
 • Zorg Leuven wil graag werken rond natuur-gebaseerde oplossingen (NBS) op haar sites en doet hiervoor beroep op de expertise van Terra Therapeutica en de landschapsarchitecten van stad Leuven.
 • Zorg Leuven wil hierbij zowel bewoners, personeel, familie en omwonenden betrekken.

Hoe gaan we te werk?

 • Betrokkenheid bewoners en beheerders
  We doorlopen een participatief traject om bewoners, medewerkers, familie en management van de zorgsite te betrekken in de uitwerking van een groenere omgeving.
 • NBS specifiek afgestemd op de oudere bewoners
  Samen met Terra Therapeutica, een partner gespecialiseerd in therapeutische tuinen, zorgen we dat het NBS ontwerp is afgestemd op de behoeften van de oudere bewoners van de site.
 • Deskundige ondersteuning vanuit Stad Leuven
  Een landschapsarchitect van Stad Leuven wordt mee betrokken in het participatieve traject en werkt een plan uit in samenspraak met al de betrokkenen.

Timing

 • Bevraging en omgevingsanalyse
  Februari - maart 2023
  Via onder andere vragenlijsten en een analyse onderzoeken we de wensen en behoeften voor het terrein.
 • Voorstelling analyses
  Maart 2023
  In een workshop stellen we de analyses voor en komen we tot doelstellingen. Een werkgroep van de zorgvoorziening giet deze in een schets.
 • Eerste ontwerpvoorstel
  Eind april 2023
 • Finaal ontwerp
  Eind mei 2023
  We stellen het definitieve ontwerp voor, samen met het materialenplan en de kostenraming.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.