Onze visie

LIFE PACT is een Europees project en staat voor People-driven: Adapting Cities for Tomorrow. Het is het vermogen van steden om natuur-gebaseerde oplossingen (NBS) in te zetten en te verbeteren. Zo kunnen we de stedelijke veerkracht vergroten en de gezondheid en het welzijn van burgers verhogen.

Wat zijn de problemen?

Steden zetten natuur-gebaseerde oplossingen (NBS) nog onvoldoende in. PACT concentreert zich op drie oorzaken:

 1. Gebrek aan draagvlak bij burgers

  NBS komen in conflict met andere behoeften bv. meer fietspaden of parkeerplaatsen.

 2. Gebrek aan geïntegreerde, interdisciplinaire benadering

  De aanpak van steden op NBS is vaak slecht afgestemd en niet ingeburgerd. Er is nood aan een geco├Ârdineerde aanpak.

 3. Gebrek aan gegevens over groen op privaat domein

  Veel steden hebben geen duidelijk beeld van de hoeveelheid of kwaliteit van het groen. Zonder deze gegevens is het moeilijk om effectieve interventies te ontwerpen of te plannen.

Hoe gaan we te werk?

De aanpak van PACT zal worden getest in Leuven en vervolgens worden gerepliceerd in Leuven, Madrid en Krakau. We focussen op drie hefbomen.

Betrokkenheid van burgers op openbaar en privaat domein

 • Burgers worden gestimuleerd om NBS in hun eigen tuin toe te passen. Ze krijgen een menu met opties die voor hen worden ontwikkeld.
 • Burgers krijgen inspiratie in de 'levende bibliotheek' van voltooide NBS-projecten van de stad. Ze krijgen informatie over de co-voordelen van ecosysteemdiensten, zowel voor klimaatadaptatie als voor hun persoonlijk welzijn.

Samenwerking met meerdere belanghebbenden

We zetten in op samenwerkingen tussen verschillende stadsdiensten maar ook tussen niet-stedelijke stakeholders (bv. ziekenhuizen, zorgcentra, scholen, universiteiten, bedrijven). Het activeren van niet-stedelijke belanghebbenden is belangrijk, omdat een groot deel van de verharde oppervlakken van steden zich meestal op privaat domein bevindt.

Gegevensverzameling en monitoring

We ontwikkelen een instrument om de groene ruimte van steden te volgen (groene voorraad), zowel op openbaar als privaat domein. Het instrument maakt het voor burgers en andere belanghebbenden mogelijk maken om de acties die zij op hun eigen domein uitvoeren in te voeren en de voortgang te volgen.

Partnersteden Madrid en Krakau

Madrid en Krakau werden ook geselecteerd omdat ze, net als Leuven, deel uitmaken van het Healthy, Clean Cities (HCC)-programma van EIT Climate-KIC. Het programma ziet EIT Climate-KIC samenwerken met 10 van Europa's meest ambitieuze steden om snelle, transformationele verandering in de richting van koolstofneutraliteit en stedelijk te realiseren veerkracht.

Om de pilootacties van Leuven te repliceren, zullen Madrid en Krakau eerst samenwerken met Democratic Society en Dark Matter Labs om de repliceerbare methoden die de Democratic Society aan het einde van de pilootfase heeft ontwikkeld, aan te passen aan hun specifieke context. Anders dan in Madrid zal de replicatie in Krakau plaatsvinden op verschillende locaties en met afzonderlijke acties voor burgerbetrokkenheid en betrokkenheid van belanghebbenden.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.