Erkenning van een sportvereniging

Elke Leuvense sportvereniging kan zich door Tofsport Leuven laten erkennen. Een erkende vereniging kan subsidies krijgen.

Voordelen

Je kan na 1 jaar werking subsidies aanvragen.

Je aanvraag tot erkenning is een officieel document. Je hebt het altijd nodig om subsidies aan te vragen.

Voorwaarden

De sportvereniging:

  • Heeft een maatschappelijke zetel in Leuven
  • Is niet erkend als sportvereniging in een andere gemeente
  • Is niet erkend als jeugdvereniging of cultuurvereniging in de stad Leuven of een andere gemeente
  • Is geen onderafdeling van een erkende sportvereniging aan de stad Leuven
  • Is een vzw of een feitelijke vereniging
  • Geeft iedereen kans om lid te worden als de waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging gerespecteerd worden
  • Gebruikt Nederlands als voertaal
  • Heeft minstens 35 sportactiviteiten per jaar (trainingen of wedstrijden)
  • Telt minstens 25 leden

Hoe aanvragen?

Vraag erkenning aan

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Je krijgt binnen 2 weken een antwoord per mail.

Reglement

Downloads

Naamsestraat 3
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.