Erkenning van vereniging uit de zorg- en welzijnssector

Elke Leuvense vereniging die actief is binnen de zorg- en welzijnssector kan zich door de stad laten erkennen. Met die erkenning geniet je van een aantal voordelen.

Voordelen

 • Je kan een lokaal en materiaal huren tegen een voordelige prijs.
 • Je blijft via e-mail op de hoogte van wat er gebeurt in het Leuvense zorg- en welzijnsdomein.

Voorwaarden

De vereniging

 • is actief binnen de zorg- en welzijnssector.
 • is opgericht zonder winstoogmerk of commercieel karakter.
 • is een feitelijke vereniging (met minimum vijf leden, waarvan minstens de helft is gedomicilieerd in Leuven), een vzw of een lokale afdeling van een koepelorganisatie.
 • heeft een actieve werking in Leuven. Minstens 50% van de activiteiten vinden plaats in Leuven of zijn toegankelijk voor inwoners van Leuven.
 • organiseert activiteiten toegankelijk voor alle inwoners van Leuven die aan de vooropgestelde doelgroep beantwoorden.
 • staat in haar werking en structuur open voor ruime diversiteit (zonder onderscheid van politieke, filosofische of levensbeschouwelijke aard).
 • is nog niet erkend door een ander reglement of adviesraad van stad Leuven.
 • is in orde met de vrijwilligerswetgeving.

Wanneer aanvragen?

Je kan het hele jaar door een erkenning aanvragen.

Hoe aanvragen?

OpgeletAlleen de bestuurder die op het postadres woont, mag de aanvraag doen.

Vraag erkenning aan

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. We kijken je aanvraag na.
  We kunnen je nog bijkomende informatie vragen over de gegevens.
 2. In april en oktober beslist het college van burgemeester en schepenen over de erkenningen.

Hoelang geldig?

Een erkenning geldt tot het einde van de legislatuur.

OpgeletDe erkenning vervalt vroeger als je vereniging niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.