Herontwikkeling Remy

We willen dat Remy een volwaardig deel van het dorp wordt, waar ook buiten de kantooruren activiteit is. Daarom maken we plaats voor andere functies zoals sport, cultuur en horeca. We bouwen een nieuwe sport- en turnhal en benutten de beschikbare ruimte beter.

Waar ligt Remy?

Tussen de Vaart, het station en de Remylaan in Wijgmaal.
Bekijk op Google Maps

Remy

Waarom willen we dit gebied opnieuw ontwikkelen?

 • Remy is een gebied met veel kantoren. Daardoor is er buiten de kantooruren weinig activiteit en zijn de mogelijkheden onderbenut.
 • We willen stimuleren dat mensen hier minder met de eigen auto naartoe komen.
 • We willen dat Remy een volwaardig deel wordt van Wijgmaal.
Impressie van het autovrije stationsplein © Plusoffice Architects

Wat zijn de plannen?

Er komen 2 nieuwe gebouwen: een parkeergebouw en een sporthal.

Parkeergebouw

 • In het parkeergebouw komen:
  • Een deel van de parkeerplaatsen die vandaag op het openbaar domein liggen.
  • Een grote fietsenparking.
 • De vrijgekomen ruimte vergroenen en ontharden we.

Sporthal

De nieuwe sporthal zorgt voor extra ruimte voor sportclubs in Leuven, met:

 • Turnhal
 • Danszaal
 • Boogschiethal
 • Kleine horeca of cafetaria
 • Ondergrondse parking voor auto’s en fietsen

Spoorwegovergang

 • Samen met Infrabel leggen we een nieuwe tunnel aan onder de sporen voor auto’s en vrachtwagens. De bestaande spoorwegovergang is dan niet meer nodig en sluiten we af.
 • Voor de nieuwe sporthal komt een autovrij plein van dat onder de sporen loopt. Zo komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers om op een veilige manier onder de sporen te wandelen en fietsen.

Masterplan

Voor we de plannen kunnen uitvoeren, is het nodig dat we een masterplan opmaken. Het masterplan is klaar.

 • Een masterplan geeft aan hoe het gebied zich kan ontwikkelen.
 • Het vormt de basis voor de uitwerking van concrete projecten.
 • We betrokken de bewoners bij de opmaak van het masterplan.
Downloads
Masterplan Remy(pdf, 1.15 MB)

Timing

 • Voorjaar 2021
  Start opmaak masterplan
 • Februari 2022
  Masterplan klaar
 • Maart 2022
  Masterplan op gemeenteraad