Herontwikkeling Ymeria

We maken Ymeria weer herkenbaar als een eiland. Het wordt een sport- en landschapspark dat voor iedereen toegankelijk is om te genieten aan het water, te wandelen, sporten en fietsen. De sporthal verhuist naar Remy.

Waar ligt Ymeria?

Tussen de Weggevoerdenstraat en Wijgmaalbroek in Wijgmaal.
Bekijk op Google Maps

Waarom willen we dit gebied opnieuw ontwikkelen?

 • De sportinfrastructuur is aan vernieuwing toe.
 • Er is nood aan ruimte voor andere sporten en verenigingen.
 • Ymeria was vroeger een eiland tussen de Dijle en de Leibeek. We willen dat opnieuw herkenbaar maken.
 • We maken ruimte voor groen en water dat voor iedereen toegankelijk is.
 • We maken een autovrije verbinding voor fietsers en wandelaars tussen Wijgmaal en Wilsele-Putkapel.
Impressie van het sport- en landschapspark op Ymeria © Plusoffice Architects

Wat zijn de plannen?

Sport

 • De sporthal verhuist naar Remy. Met de ruimte die vrijkomt, kunnen we Ymeria beter inrichten.
 • Er komen 3 voetbalvelden en 2 veldjes voor allerlei sporten.
 • We leggen een plein aan om te sporten en een openluchtfitness.

Gebouwen

 • We breken oude gebouwen af en vervangen die door enkele nieuwe gebouwen.
 • Omdat we de nieuwe gebouwen dichter bij elkaar bouwen, komt er op andere plaatsen ruimte vrij.

Groen en water

 • De vrijgekomen ruimte vergroenen en ontharden we.
 • We maken de volledig volgebouwde zijrivier van de Dijle opnieuw zichtbaar. Zo komt er meer ruimte voor water en is Ymeria opnieuw herkenbaar als een eiland.
 • We richten Ymeria in als een autovrij park. Je kan er sporten, genieten aan het water, wandelen, fietsen …

Parkeren en fietsen

 • Parkeren bundelen we op 1 centrale parking aan de rand van het gebied.
 • Een nieuwe brug over de Dijle zorgt voor een veiligere fietsverbinding van Wijgmaal naar het fietspad in de Van der Nootstraat.

Masterplan

Voor we de plannen kunnen uitvoeren, is het nodig dat we een masterplan opmaken. Het masterplan is klaar.

 • Een masterplan geeft aan hoe het gebied zich kan ontwikkelen.
 • Het vormt de basis voor de uitwerking van concrete projecten.
 • We betrokken de bewoners bij de opmaak van het masterplan.
Downloads
Masterplan Ymeria(pdf, 969.85 kB)

Timing

 • Voorjaar 2021
  Start opmaak masterplan
 • Februari 2022
  Masterplan klaar
 • Maart 2022
  Masterplan op gemeenteraad