Klimaatactieplan 2020 - 2025

Het plan beschrijft wat de stad in de periode 2020 - 2025 doet om de oorzaken van klimaatverandering te beperken en de stad aan te passen aan de gevolgen ervan, zoals langdurige droogte, hitte en zware regenval. Er gaat ook veel aandacht naar circulaire economie, voedsel en consumptie.  

Download het plan

Downloads

Waar zetten we op in?

Minder CO₂-uitstoot door de eigen organisatie

 • Energieverbruik in gebouwen en mobiliteit:
  • Verbruik verminderen
  • Hernieuwbare energie verhogen
 • Klimaatimpact van materialen en consumptie:
  • Energieverbruik van eigen gebouwen strikter monitoren en verbeteren
  • Duurzame materialen aankopen
 • Mobiliteit:
  • Stadsauto's vergroenen
  • Duidelijke richtlijnen voor binnen- en buitenlandse verplaatsingen van personeel en strikt beleid voor dienstreizen

Beleid voor een klimaatneutrale samenleving

 • Warmtestrategie: onderzoeken welke toekomst er is voor verwarming van gebouwen met hernieuwbare energie.
 • Vernieuwende projecten: zoals warmte uit oppervlaktewater winnen aan de Dijlemolens.
 • Circulaire stad:
 • Voedsel- en landbouw:
  • Meer verkoop via korte keten door het aanbod van lokale producenten op meer verkooppunten
  • Duurzamere stadslandbouw
  • Voedselverliezen vermijden door een studie rond voedselverspilling bij huishoudens en campagne
 • Mobiliteit:
  • Fietsinfrastructuur aanleggen
  • Heraanleg van straten en pleinen
  • Deelmobiliteit versterken

Inwoners ondersteunen in hun inspanningen voor het klimaat

Meer groen, infiltratie en ontharding op openbaar domein

 • Doordachte heraanleg van straten, pleinen en parken.
 • Campagne waarbij Leuvenaars zelf plekken kunnen voorstellen waar we kunnen ontharden om zo het regenwater op een natuurlijke manier te laten infiltreren in de bodem.

Hemelwaterplan en droogteplan

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 24 00

Mail ons

duurzaamheid@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.