Meerjarenplan 2020 - 2025

Het meerjarenplan beschrijft de doelstellingen voor 6 jaar. Wat zijn de plannen van de stad voor 2020 - 2025?

10 thema's

We hebben plannen voor een zorgzame, groene en welvarende stad. Een warme plek, waar iedereen zich thuis kan voelen. Daarvoor investeren we 450 miljoen euro.

De doelen en acties vatten we samen in 10 thema's.

1. Zorgzame stad

Iedereen in Leuven moet zich goed voelen, ook mensen die zorg nodig hebben of in armoede leven.  

2. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

Iedereen in Leuven moet kunnen wonen in een kwaliteitsvolle woning.   

3. Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

Iedereen in Leuven moet zich veilig, vlot en duurzaam kunnen verplaatsen. We maken de omslag naar duurzame mobiliteit.

4. Duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad

Leuven wordt een klimaatneutrale stad, die ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft.

5. Bedrijvige kennisstad en broedplaats van talent

Leuven is een onderwijsstad en moet dat ook blijven. We zorgen dat iedereen meekan.   

6. Ondernemerschap als motor van een bedrijvige stad

Leuven is een stad waar ondernemers graag werken, liefst op een maatschappelijk verantwoorde manier.  

7. Bruisende stad met voor elk wat wils

In Leuven valt altijd wat te beleven. Iedereen moet kunnen genieten van muziek, dans, theater, beeldende kunsten ...  

8. Sport en beweging

Leuven is een sportstad, en dat moet zo blijven. De Leuvenaar beweegt en voelt zich daardoor goed.  

9. Handel en horeca

Winkels en horeca doen Leuven bruisen. Leuven is en blijft een aantrekkelijke handelsstad.

10. Aantrekkelijke stad

Leuven is en blijft een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en ontspannen.

Lees de brochure 'Thuis in het Leuven van morgen' - De plannen van de stad voor 2020 - 2025  

Hoe kwam het meerjarenplan tot stand?

  1. Het stadsbestuur legde in de bestuursnota 10 prioriteiten vast, in overleg met experten en stadsdiensten.
  2. De stad organiseerde inspraak. Iedereen mocht suggesties en ideeën indienen voor de toekomst van Leuven. We verzamelden meer dan 2.000 ideeën.
  3. De stad maakte een omgevingsanalyse.
  4. Op basis van de bestuursnota en de relevante en haalbare ideeën maakten we een concreet plan: het meerjarenplan. Daarin staat wat de stad wil doen in de volgende 6 jaar.

Documenten

Bekijk de officiële bestuursdocumenten van de meerjarenplanning.

 

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.