Nieuw mobiliteitsplan voor Wilsele-Putkapel

We werken aan een nieuw mobiliteitsplan voor Wilsele-Putkapel. 

Waarom een andere mobiliteitsaanpak?

Dat is nodig om:

 • Sluipverkeer in woonstraten terug te dringen
 • Parkeerdruk te verminderen
 • Veiligheid en comfort van fietsers en voetgangers te verbeteren
 • Leven en wonen in Wilsele-Putkapel nog aangenamer te maken
 • Klimaatprobleem aan te pakken

Wat zijn de plannen?

Slimme ruimtelijke ordening 

 • We stimuleren dat bedrijven, winkels, scholen en sportinfrastructuur zich in of dicht bij woonwijken vestigen. Zo liggen ze voor inwoners op wandelafstand en hoeven ze de auto niet te gebruiken.
 • Nieuwe woonprojecten of bedrijven plannen we zoveel mogelijk op plaatsen die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets.
 • Aan de rand van de stad komen parkings waar je kan overstappen op de bus of fiets. Dat zijn vervoersmiddelen die minder plaats innemen en daarom geschikter zijn voor verplaatsingen in het centrum.

Fietsen, openbaar vervoer en deelsystemen stimuleren

 • Met trage wegen voor voetgangers en fietsers kunnen we ons gezonder, comfortabeler en groener verplaatsen.
 • Aangenaam en efficiënt openbaar vervoer maakt de stad vlot bereikbaar.
 • Door deelmobiliteit hoeft niet iedereen een eigen auto en (bak-)fiets te kopen en parkeren. We installeren mobipunten: plekken waar je deelauto’s en deelfietsen vindt en kan overstappen op het openbaar vervoer.
 • Private auto’s en fietsen concentreren we steeds meer in parkings of op vaste plaatsen, zodat ze minder ruimte innemen op straten en pleinen.
 • We ondersteunen elektrische voertuigen met voldoende laadpalen.
 • We maken goederentransport duurzamer met een slimme stadsdistributie: 
  • Grote leveringen worden in een depot aan de rand van de stad overgeladen in kleine, milieuvriendelijkere voertuigen zoals elektrische bestelwagens en bakfietsen.
  • Er komen pakjesautomaten in de stad, zodat iedereen er een op wandelafstand heeft. Je kan je pakje daar ophalen als je niet thuis was voor de levering. Zo hoeft de koerier niet terug te keren.

Vlotte verplaatsingen voor iedereen

 • Voor mensen met een beperkter budget worden openbaar vervoer en deelmobiliteit goedkoper.
 • We houden rekening met mensen die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen. Obstakels op de openbare weg proberen we zo veel mogelijk te bannen. Iedereen, ook een kind van 9, moet zich vlot, veilig en zelfstandig in Leuven kunnen verplaatsen.

Kaart met verbeterpunten

Kaart met wat we al wisten
We verzamelden via meldingen, online participatie en overleg met buurtcomités al heel wat suggesties om de mobiliteit in Wilsele-Putkapel te verbeteren. Die kan je bekijken op een overzichtskaart.
 

Extra verbeterpunten 
Bewoners konden tot en met 9 mei 2021 nog verbeterpunten toevoegen. Het ontwerpteam verwerkt nu de verbeterpunten.

Werkgroep van bewoners

Bewoners konden zich tot 9 mei 2021 kandidaat stellen om deel uit te maken van een werkgroep. Die werken samen met het ontwerpteam het mobiliteitsplan uit. 

Timing

 • Mei 2021
  Het ontwerpteam verwerkte de verbeterpunten.
 • Juni tot september 2021
  Het ontwerpteam werkt scenario’s voor de mobiliteit uit, in overleg met de werkgroep.
 • Oktober 2021
  We stellen het voorkeurscenario voor de mobiliteit  voor aan de inwoners van Wilsele-Putkapel. De inwoners kunnen daarover feedback geven.
 • November tot december 2021
  We werken het mobiliteitsplan voor Wilsele-Putkapel af.
 • Begin 2022
  We leggen het mobiliteitsplan voor Wilsele-Putkapel voor aan de gemeenteraad.
 • Na goedkeuring
  Nadat het mobiliteitsplan is goedgekeurd, kunnen we concrete maatregelen uitvoeren. 

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.