Mobiliteitsmaatregelen voor Wilsele-dorp

Sinds 2021 zijn een hele reeks grote en kleine aanpassingen gebeurd aan de mobiliteit in Wilsele-dorp.

Welke maatregelen namen we?

 • Knip in de Burchtstraat
 • Invoering van de zone 30 in heel Wilsele Dorp
 • Uitbreiding van de blauwe zone
 • Invoering van geschrankt parkeren in de Leopold Decouxlaan
 • Inplanting van een Hoppinpunt aan de Sportschuur
 • Invoering van eenrichtingsverkeer in de Schoonzichtlaan
 • ...

Waarom deze maatregelen?

Dat was nodig om:

 • Sluipverkeer in woonstraten terug te dringen
 • Parkeerdruk te verminderen
 • Veiligheid en comfort van fietsers en voetgangers te verbeteren
 • Leven en wonen in Wilsele-dorp nog aangenamer te maken
 • Klimaatprobleem aan te pakken

Op termijn staan er nog enkele werken op het programma:

 • Verdere aanpassing van het publiek domein in Schorenshof
 • Aanpassing van het kruispunt aan de Bornestraat en de Alfons Verbovenstraat
 • Aanpassing van de kruispunten aan de Nieuwe Mechelsesteenweg
 • Heraanleg van Leopold Decouxlaan, de Albert Woutersstraat en de Pastoor Legrandstraat
 • Herontwikkeling site Van Eyck Celis
 • Veilige routes voor fietsers en voetgangers langs het Verbeeckplein en Roeselberg

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.