Nieuw mobiliteitsplan voor Wilsele-dorp

Er komt een nieuw mobiliteitsplan voor Wilsele-dorp.

Waarom een andere mobiliteitsaanpak?

Dat is nodig om:

 • Sluipverkeer in woonstraten terug te dringen
 • Parkeerdruk te verminderen
 • Veiligheid en comfort van fietsers en voetgangers te verbeteren
 • Leven en wonen in Wilsele-dorp nog aangenamer te maken
 • Klimaatprobleem aan te pakken

Sluipverkeer aanpakken

We brachten het sluipverkeer in Wilsele-dorp in kaart. Uit dat onderzoek blijkt dat sluipverkeer door Wilsele-dorp beperkt is, behalve op de Mechelsesteenweg en in de Leopold Decouxlaan en Marguerite Lefèvrelaan (beperkt).

Op dit kruispunt voerden we een 'knip' in. Doorgaand verkeer moet nu via de ring.

Knip in Burchtstraat

In februari 2021 voerden we een 'knip' in op het kruispunt van de Burchtstraat, Mechelsestraat en de Riddersstraat.

 • Doorgaand verkeer moet nu via de ring. Daarmee verdween de belangrijkste sluiproute door Wilsele-dorp en een deel van het centrum.
 • Voor buurtbewoners blijft de buurt vlot bereikbaar. Zij kunnen een toegangsvergunning aanvragen.
In de Leopold Decouxlaan voeren we geschrankt parkeren in om het verkeer af te remmen.

Geschrankt parkeren in Leopold Decouxlaan

In de Leopold Decouxlaan voeren we geschrankt parkeren in (afwisselend links en rechts van een straat). Dat vertraagt de snelheid, omdat het verkeer moet zigzaggen tussen de parkeerstroken.

Zo kan de straat een fietsstraat worden en later eventueel een woonerf. Dat laatste onderzoeken we nog.

Als na de 'knip' in de Burchtstraat ook de Stadsvest gebruikt wordt als sluipweg, kunnen we de rijrichting van deze straat nog veranderen. Tot nu toe is dat niet het geval.
Op de Stadsvest is het voor buurtbewoners vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden.

Parkeerdruk verminderen

Uitbreiding blauwe zone

Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er een hoge parkeerdruk is:

 • In de Leopold Decouxlaan aan de kant van de Mechelsesteenweg
 • In het eerste deel van de Albert Woutersstraat
 • Op de Stadsvest

Dat komt door studenten, werknemers en bezoekers van de Vaartkom die gratis parkeren in Wilsele-dorp.

Daarom beslisten we in overleg met de bewoners om de blauwe zone uit te breiden. Zo verdwijnen de langdurige parkeerders die Wilsele-dorp als gratis parking gebruiken. Langparkeerders kunnen gebruikmaken van Parking Vaartkom.

Wat betekent blauwe zone?

 • Als je parkeert, moet je een parkeerschijf leggen van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur, tenzij een onderbord een uitzondering aangeeft. Op zondagen en nationale feestdagen hoef je geen parkeerschijf te leggen.
 • Je parkeert maximaal 4 uur, tenzij een onderbord een uitzondering aangeeft.

Welke straten worden blauwe zone?

Om te voorkomen dat het probleem verschuift naar de straten in de buurt, breiden we de blauwe zone voor Wilsele-dorp uit met deze straten:

 • Albert Woutersstraat: tussen Mechelsesteenweg en Panoramalaan
 • Pompstraat
 • Kleine Huizenstraat
 • Leopold Decouxlaan: tussen Mechelsesteenweg en kruispunt met Vergezichtlaan
 • Vergezichtlaan
 • Roeselbergdal
 • Speltstraat
 • Eikenbergstraat
 • Stadsvest
 • Zwanenberglaan
 • Schorenshof
 • Langerijlaan
 • Schoonzichtlaan
 • Marguerite Lefèvrelaan
 • Bleydenberglaan: tussen de Stadsvest en het kruispunt met Schoonzichtlaan
 • Braambessenlaan

Bij de concrete invoering, informeren we de bewoners van deze straten.

Het blauwe gebied is de blauwe zone die we in Wilsele-dorp invoeren.
Hoppinpunt in de Twaalfmeistraat

Hoppinpunten en deelauto's

Aan het Hoppinpunt in de Twaalfmeistraat in Wilsele-Dorp kan je makkelijk een (elektrische) deelfiets, bakfiets of deelwagen lenen.

Om de parkeerdruk te verminderen en het gebruik van deelwagens aan te moedigen, breiden we het aanbod van deelwagens uit.

In de toekomst voorzien we nog 2 mobipunten in Wilsele-Dorp:

 • Vlak bij het buurtcentrum
 • Aan de Sportschuur

Leefkwaliteit en veiligheid verbeteren

Invoering zone 30

Net als in de rest van Leuven voeren we in het grootste deel van Wilsele-dorp de zone 30 in.

Waarom zone 30?

 • Het maakt het nog aangenamer om te wonen en leven.
 • Het verhoogt de veiligheid van voetgangers en fietsers.
 • Het geluid van het verkeer vermindert met 3 tot 4 decibels.
 • Het leidt niet tot meer files. Studies tonen aan dat de doorstroming hetzelfde blijft bij 30 km/u als bij 50 km/u.

Om de zone 30 te verduidelijken en de snelheid van het verkeer automatisch in te perken, komen er aanpassingen aan straten en pleinen. Soms zijn die beperkt, soms ingrijpend. Hieronder geven we een overzicht. Een concrete timing van de ingrepen is er nog niet.

In de Albert Woutersstraat voeren we geschrankt parkeren in om de snelheid van het verkeer af te remmen.

Geschrankt parkeren in Albert Woutersstraat en Leopold Decouxlaan

Geschrankt parkeren (afwisselend links en rechts van een straat) remt het verkeer af, omdat het moet zigzaggen tussen de parkeerstroken. Door deze maatregel verdwijnen 23 van de 131 parkeerplaatsen: 3 in de Albert Woutersstraat en 20 in de Leopold Decouxlaan.

Omdat we gelijktijdig de blauwe zone invoeren, verdwijnen heel wat auto’s van niet-buurtbewoners die hier nu lang parkeren (studenten, werknemers ...). Zo komt er meer ruimte vrij voor buurtbewoners die geen garage hebben om auto te parkeren.

Tegelijk breidt ook het aanbod deelauto’s uit, waardoor er meer ruimte vrijkomt. 1 deelauto vervangt ongeveer 3 tot 11 particuliere auto’s, omdat een deel van de autodelers een eigen auto wegdoet.

De Schoonzichtlaan wordt eenrichting.

Eenrichtingsverkeer in de Schoonzichtlaan

De bewoners en ontwerpers willen liever geen eenrichtingsstraten invoeren, omdat ze meestal meer nadelen dan voordelen hebben.

De enige uitzondering is de Schoonzichtlaan, die een soort lus vormt. Na de heraanleg met anderhalve meter brede voetpaden vroegen bewoners om eenrichtingsverkeer in te stellen. Zo willen ze vermijden dat auto's op de stoep rijden.

Het eenrichtingsverkeer in de Schoonzichtlaan zal van de Marguerite Lefèvrelaan naar de Bleydenberglaan rijden. Fietsers mogen wel nog in beide richtingen rijden.

Ook in de Bornestraat nemen we een maatregel om het verkeer te vertragen.

Snelheidsremmende maatregel in Bornestraat

Op het kruispunt van de Bornestraat en de Alfons Verbovenstraat komt een maatregel om het verkeer af te remmen. Niet alleen om de zone 30 af te dwingen in de schoolomgeving, maar ook om de zichtbaarheid vanuit de Alfons Verbovenstraat en de Bornestraat te verbeteren.

Welke ingreep er precies komt, is nog niet beslist.

Tractorsluizen in Blauwe stap en Langeveldstraat

Om sluipverkeer op de smalle wegen in Wilsele tegen te gaan, plaatsen we tractorsluizen in de Blauwe stap en Langeveld. Dat is een constructie die fietsers, voetgangers en eventueel tractoren door laat, maar autoverkeer niet.

De exacte uitwerking van de tractorsluizen bestuderen we nog.

Veiligere kruispunten op Nieuwe Mechelsesteenweg

De Afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV) werkt in overleg met de stad aan de herinrichting van de kruispunten op de Nieuwe Mechelsesteenweg.

De vragen van bewoners waren snel duidelijk:

 • Veiligere oversteekpunten
 • Minder (sluip-)verkeer via de Mechelsesteenweg
 • Vlotte en veilige route naar Herent voor fietsers
 • Vlotte doorgang voor het openbaar vervoer

De definitieve plannen zijn nog niet klaar, maar voorlopig bespreken we dit voorstel:

 • Het kruispunt Kareelveld aan de kant van de Mechelsesteenweg verdwijnt. In de plaats komt een fiets- en voetgangerstunnel onder de Mechelsesteenweg. Zo kunnen fietsers en voetgangers veilig en snel naar de overkant. Daar kunnen ze naar het Kareelveld of naar Herent langs een nieuw fietspad in 2 richtingen en een brug.

 • Ook het kruispunt Mechelsesteenweg - Nieuwe Mechelsesteenweg wordt afgesloten. Zo willen we het sluipverkeer beperken en conflicten met het op- en afrittencomplex verminderen. In de plaats komt er een nieuw veilig kruispunt. Daarvoor moet een korte verbindingsweg aangelegd worden.

Lees meer over dit voorstel bij AWV

Aanpassingen op langere termijn

Met bovenstaande maatregelen is het werk in Wilsele-dorp nog lang niet klaar. Er zijn ook ingrepen die we op langere termijn uitvoeren. Die werken we momenteel concreet uit. Zodra er meer info is, betrekken en informeren we de buurt.

Het gaat over:

 • Aanpassing Kolonel Begaultlaan
 • Aanleg woonerf Pastoor Legrandstraat
 • Heraanleg Leopold Decouxlaan
 • Heraanleg Albert Woutersstraat
 • Heraanleg omgeving Schorenshof
 • Herontwikkeling site Van Eyck Celis
 • Veilige routes voor fietsers en voetgangers langs het Verbeeckplein en Roeselberger

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.