Wilsele-dorp: nieuw mobiliteitsplan en meer groen

De komende jaren krijgt Wilsele-dorp een nieuw dorpsplein, buurtcentrum, meer groen en een betere verbinding met het centrum van Leuven.

Over welk gebied gaat het?

Het gebied van Wilsele-dorp bevindt zich tussen de Lüdenscheidsingel en de E314 en van de Mechelsesteenweg tot de Vaart.

Bekijk het gebied op kaart

Wat zijn de plannen?

Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan

De startnota van het algemeen ruimtelijk uitvoeringsplan (ARUP) bevat de belangrijkste maatregelen om de woonkwaliteit in Wilsele-dorp te verbeteren.

We overlegden met de bewoners om de prioriteiten te bepalen.

Plannen op korte termijn

1. Heraanleg van de omgeving va​​​​n ​​Schorenshof
2. Aankoop en invulling jeugdsite Savio-scouts
3. Herontwikkeling zone Pacem - Pastorij - Van Eyck
4. Mobiliteitsvisie uitwerken
5. Nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Kolonel Begaultlaan
6. Inventarisatie erfgoed

Plannen op lange termijn

7. Verwerven van de Vijvers van Bellefroid
8. Heraanleg van de zone Sportschuur - viaduct E314 - vijvers
9. Aanleg buffer en nieuwe fietsverbinding over Roeselbergdal
10. Heraanleg Kolonel Begaultlaan – Vaartoever
11. Herontwikkeling site steenkapper
12. Aankoop site steilrand (speelbos)

Oranje cijfers = plannen op korte termijn | Rode cijfers = plannen op lange termijn

Mobiliteitsplan

Samen met de bewoners stelden we een nieuw mobiliteitsplan op.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.