Parkeerretributies

Als je de parkeerregels overtreedt zonder gevaar of hinder, riskeer je een parkeerretributie.

Voor welke overtredingen?

Voor 'gedepenaliseerde parkeerinbreuken' (niet meer strafbaar volgens het strafwetboek), zoals:

 • Niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt
 • Geen (geldige) parkeerschijf leggen in een blauwe zone
 • Parkeren in de autoluwe zone zonder parkeerkaart voor bewoners, autodelers, zorgverstrekkers en werken
 • Parkeren op een parkeerplaats voor autodelen zonder parkeerkaart voor autodelen
 • Maximale parkeertijd overschrijden
 • ...

Parkeerwachters stellen de inbreuk vast. Zij werken in dienst van APCOA, een privépartner van de stad.

Gevaarlijke parkeerovertredingen
Parkeerovertredingen die wel hinder of gevaar opleveren, worden door de politie vastgesteld. Voor die overtredingen is het strafrecht van toepassing en krijg je geen parkeerretributie, maar een parkeerboete (GAS).
Een gevaarlijke parkeerovertreding melden, kan bij de politie.

Bedragen

Alle voertuigen in overtreding (ook buitenlandse nummerplaten) krijgen een retributie.

Betaling

Wanneer moet je bedrag betalen?

Je hebt 8 dagen tijd om de parkeerretributie te betalen op het rekeningnummer dat op de bon staat.

Vermeld het retributienummer in de gestructureerde mededeling.
Zo vermijd je bijkomende dossierkosten.

Heb je een vraag over de betaling?

Neem contact op met Maatschap Parkeren Leuven/OPC:

Maatschap Parkeren Leuven/OPC

Wat als je niet betaalt?

 1. Na 8 dagen
  • Je krijgt een eerste aanmaning.
  • Je betaalt het bedrag van de retributie (€ 25 of € 30).
 2. Na de volgende 2 weken
  • Je krijgt een tweede aanmaning.
  • Je betaalt het bedrag van de retributie + € 20 (€ 45 of € 50).
 3. Na nog eens 2 weken
  • Het dossier gaat naar de deurwaarder. Die stuurt je een derde en laatste aanmaning.
  • Je betaalt het bedrag van de retributie + € 20 (€ 65 of € 70) + de dossierkost van de deurwaarder (wettelijk bepaald).

Heb je een klacht over parkeerretributie?

Hoe klacht indienen?

Maatschap Parkeren Leuven/OPC behandelt je vragen, klachten of opmerkingen over parkeerretributies.

Je kan bezwaar indienen:

 • Online
  Bij voorkeur. Je retributie wordt via deze weg meteen 'on hold' gezet.
 • Telefonisch of via e-mail:

Maatschap Parkeren Leuven/OPC

Wat gebeurt er dan met mijn retributie?

Als je een klacht indient, blokkeert Maatschap Parkeren Leuven/OPC jouw dossier.

Je hoeft de parkeerretributie niet te betalen tot je een antwoord krijgt:

 • Je klacht is terecht
  Maatschap Parkeren Leuven annuleert de retributie.
 • Je klacht is niet terecht
  Je dossier wordt gedeblokkeerd. Je volgt de verdere procedure voor betaling.

Reglementen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.