Belastingen en retributies

OpgeletValse e-mails over afvalstoffenheffing en rioolbelasting
Kreeg je een mail over een afvalstoffenheffing of rioolbelasting? Daarin wordt gevraagd om een openstaand bedrag te betalen via overschrijving. Doe dat zeker niet, deze e-mail is vals.
Lees onze tips om valse mails te herkennen

Belastingen van de stad

Wat is een belasting?

Een belasting is een heffing die de stad eenzijdig oplegt, waarbij er geen individuele dienstverlening van de overheid geleverd wordt.

Belastingen financieren de openbare dienstverlening. Soms hebben ze ook een bijkomend doel, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

Vraag over belasting van de stad?

Bel of mail ons

OpgeletVraag over personenbelasting?
Hulp nodig bij je aangifte of een vraag over de personenbelasting?
Dan kan je terecht bij FOD Financiën.

Belastingreglementen aanslagjaar 2023

Downloads

Retributies van de stad

Wat is een retributie?

Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of dienst van de stad waar je zelf hebt om gevraagd, eventueel stilzwijgend.

Vraag over retributie?

Voor meer info over retributies van de stad kan je terecht bij:

Stadskantoor

Dienst financiën - retributies

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Retributiereglementen

Downloads

Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant

Retributiereglementen van de brandweer

Personenbelasting van de federale overheid

Hulp nodig bij je aangifte of een vraag over de personenbelasting?
Dan kan je terecht bij FOD Financiën.

Bezwaar indienen

Ga je niet akkoord met een belasting van de stad die je moet betalen? Dan kan je daar een gemotiveerd bezwaarschrift tegen indienen.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.