Bezwaar tegen een belasting indienen

Ga je niet akkoord met een belasting van de stad die je moet betalen? Dan kan je daar een gemotiveerd bezwaarschrift tegen indienen.

Wanneer bezwaar indienen?

 • Binnen de 3 maanden na de verzenddatum die op het aanslagbiljet staat.
 • Bij een belasting die je onmiddellijk moet betalen (contantbelasting): 3 maanden vanaf de betaling.

Hoe bezwaar indienen?

 1. Stel je bezwaarschrift op
  Je bezwaarschrift bevat:
  • Jouw naam en adres
  • Uitleg waarom je het niet eens bent met de belasting
  • Details van de belasting waarover het bezwaar gaat
  • Datum en jouw handtekening
  • Als je wilt dat we jou contacteren over jouw bezwaarschrift: vermeld dit uitdrukkelijk
 2. Bezorg ons je bezwaarschrift
  Per mail of met de post.

Wat gebeurt er daarna?

 1. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over je bezwaar.
 2. Daarna versturen we de beslissing aangetekend naar jou.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.