Politiereglement

Om overlast aan te pakken, voert de stad een preventief beleid: we proberen burgers zo goed mogelijk te informeren en sensibiliseren.

Daarnaast treden we op als iemand het niet zo nauw neemt met de regels. De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn daarbij een belangrijk middel.

Wat zijn GAS?

Sancties die de stad kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement.

Het is een manier om overlast snel en doeltreffend aan te pakken of om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen.

Wanneer riskeer je een GAS?

Alle inbreuken op het gecoördineerd politiereglement van Leuven zijn sanctioneerbaar. Er zijn verschillende soorten inbreuken.

'Gewone en gemengde inbreuken'

De meest voorkomende overtredingen van deze soort zijn:

 • Wildplassen
 • Nachtlawaai
 • Niet-reglementair achterlaten van afval
 • Vandalisme

Een overzicht met precieze cijfers vind je in het jaarverslag.

Inbreuken 'stilstaan en parkeren' en inbreuken op verkeersborden C3 en F103

Dit zijn verkeersinbreuken uit de wegcode. In Leuven werden 2 categorieën inbreuken opgenomen in het politiereglement:

 • Eerste categorie (€ 58)
  Voorbeelden:
  • Overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven
  • Parkeren in voetgangerszones
  • Parkeren in tegengestelde rijrichting
  • Onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf
  • Fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren
  • Overtreden van verkeersbord C3 of F103
 • Tweede categorie (€ 116)
  Voorbeelden:
  • Parkeren op het voetpad
  • Parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart
Een gevaarlijke parkeerovertreding melden, kan bij de politie.
Voor 'gedepenaliseerde parkeerinbreuken' (niet meer strafbaar volgens het strafwetboek) krijg je geen GAS-boete, maar een parkeerretributie.
Voorbeelden: niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt, geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone of de maximumparkeertijd overschrijden …

Meer info vind je in het politiereglement.

Downloads

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.