Stedenbouwkundige overtredingen: prioriteiten

We stellen een aantal prioriteiten als we mogelijke bouwovertredingen beoordelen. We houden daarbij rekening met het algemeen belang, niet met private belangen.

Welke meldingen behandelt de stad eerst?

 • Flagrante en zware inbreuken
  • Bijvoorbeeld een volledig gebouw zonder vergunning.
 • Inbreuken met een groot vermogensvoordeel
  • Bijvoorbeeld de creatie van meergezinswoningen of het opdelen van een gezinswoning in kamers zonder vergunning.
  • Bijvoorbeeld onvergunde functiewijzigingen met bijkomende parkeerplaatsen/lasten: een woning zonder vergunning inrichten als restaurant, bar, kantoor, vrij beroep ...).
 • Inbreuken op het culturele patrimonium
  • Bijvoorbeeld aan beschermde monumenten.
 • Inbreuken door bedrijven met overlast, veiligheids- of gezondheidsproblemen tot gevolg
 • Doorbrekingen van stakingsbevelen
 • Herhaalde stedenbouwkundige inbreuken
 • Inbreuken met een manifeste impact op het openbaar domein
  • Onvergunde verhardingen of parkeerplaatsen in de voortuinstrook.
  • Sterke visuele hinder: grote reclamepanelen en -zuilen.
  • Hoge schuttingen, afsluitingen en grote constructies in achteruitbouwstrook
  • Alle constructies die de veiligheid van de weggebruiker in gevaar brengen (en voor zover deze niet via politionele bevoegdheden zijn op te lossen) als het over een stedenbouwkundig aspect gaat.

Andere prioriteiten voor de stad

 • De controle van voorwaarden in een vergunning voor parkeerplaatsen, fietsenstallingen en heraanleg van groen in de voortuin.
 • Vergunningen met zware voorwaarden (delen uitgesloten, grote aanpassingen aan het plan)
 • Klachten of meldingen van andere stadsdiensten over vermoedelijke overtredingen
 • Vergunningen met een sterk vermoeden van frauduleuze aanvraag of intentie tot overtreding
 • Werken die nog bezig zijn en nog kunnen worden stilgelegd
 • Bij manifeste onwil van de eigenaar om zich in regel te stellen met de stedenbouwkundige wetgeving
 • Bij het negeren van een beslissing met een weigering
 • Bijzondere redenen (grote volumes, overheid als overtreder …)

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.