Stedenbouwkundige overtreding melden

Denk je dat de ruimtelijke voorschriften niet nageleefd worden? Dan kan je die bouwovertreding melden bij de stad. 

Hoe melden?

Dat kan online of schriftelijk.

Online

Meld een bouwovertreding

Schriftelijk

Liever niet online melden? Het kan ook schriftelijk.
Stuur een brief of mail naar de dienst bouwen met:

 • Beschrijving van de werken of handelingen
 • Adres of locatie van de werken of handelingen
 • Foto’s
 • Andere relevante info
 • Jouw contactgegevens
  We hebben jouw gegevens nodig om je te contacteren voor vragen. We geven ze niet door aan de overtreder. Anonieme klachten behandelen we niet.
OpgeletWe treden niet op bij een ruzie tussen burgers zoals de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden of waterschade. Daarvoor kan je terecht bij de dienst burenbemiddeling of het vredegerecht.

Wat gebeurt er met je melding?

1. We behandelen de melding discreet

We doen een vooronderzoek op kantoor: we kijken na of de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening nageleefd worden. Eventueel doen we een controle ter plaatse.

2. We bepalen of er een proces-verbaal moet opgesteld worden

 • Geen overtreding: we sluiten het dossier af.
 • Overtreding, maar geen prioriteit: je krijgt een mail met andere opties.
 • Overtreding: we sturen een proces-verbaal naar de overtreder, het parket en de inspectie RWO Vlaams-Brabant.

3. Bij een proces-verbaal heeft de eigenaar 3 mogelijkheden

Binnen de 30 dagen moet hij zijn keuze kenbaar maken:

 • Regularisatieaanvraag indienen
 • Toestand herstellen in de oorspronkelijke staat
 • Minnelijke schikking: Vraag die aan bij inspectie RWO Vlaams-Brabant

4. Vervolging of hercontrole

 • De bouwovertreding wordt niet volledig geregulariseerd of de oorspronkelijke toestand wordt niet volledig hersteld. Het parket kan de overtreder vervolgen.
 • De bouwovertreding wordt volledig geregulariseerd of het herstel naar de oorspronkelijke toestand wordt volledig uitgevoerd. De overtreder kan een hercontrole aanvragen bij de dienst bouwen.
  De behandeltermijn in ongeveer 2 maanden. Tijdens die hercontrole stellen we vast of de bouwovertreding volledig weg is. De bouwcontroleurs brengen de overtreder en het parket op de hoogte van de vaststelling.

Welke meldingen behandelen we eerst?

We stelden een aantal prioriteiten op. Die zijn vastgelegd op basis van het algemeen belang (een goede ruimtelijke ordening), niet op private belangen.

Extra info over bouwovertreding (proces-verbaal) opvragen

Je kan ook bijkomende info over een bouwovertreding aanvragen.

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

handhaving@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.