Toelage voor G-sportmateriaal bij sportclubs

Erkende Leuvense sportclubs kunnen bij de stad een toelage aanvragen voor de aankoop van aangepast sportmateriaal en hulpmiddelen voor G-sporten. 

Voor welke sportclubs?

Sportclubs die voldoen aan beide voorwaarden:

Voor welk materiaal of hulpmiddelen?

Voor G-sportmateriaal of G-sportspecifieke hulpmiddelen. Dat is aangepast basismateriaal dat voor de persoon met een beperking nodig is om een sporttak te beoefenen of om toegang te krijgen tot de sporttak.

Voorwaarden

 • Het materiaal is geschikt of bedoeld voor langdurig gebruik.
 • Het materiaal wordt gebruikt voor een G-sportaanbod.
 • Het materiaal mag tweedehands aangekocht zijn, als je een verkoopovereenkomst kan tonen.
Materiaal dat alleen gebruikt wordt voor evenementen of sportactiviteiten die maar af en toe plaatsvinden, komt niet in aanmerking.

Bedrag

Max. € 7500 per jaar.

Als de aanvaarde subsidiebedragen hoger zijn dan wat in het meerjarenplan staat, verdelen we het totale budget over de goedgekeurde aanvragen.

Wanneer aanvragen?

 • Tussen 1 september en 1 december.
 • Je kan maar 1 keer per jaar een aanvraag doen.

Hoe aanvragen?

Je aanvraag bestaat uit bewijsstukken en het aanvraagformulier.

1. Verzamel documenten

 • Jaarkalender
 • Bewijs van G-sportaanbod
 • 3 offertes voor G-sportmateriaal of G-sporthulpmiddelen
 • Verklaring op eer
Downloads

2. Vul het aanvraagformulier in

3. Bezorg ons je aanvraag via mail

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. Aanvraag nakijken
  We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je op de hoogte via mail binnen de 15 dagen na de aanvraag.
 2. Goedkeuring toelage
  De stad behandelt het dossier en legt het voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Bekendmaking toelagen
  Voor 15 februari maken we bekend of we het materiaal subsidiëren en voor welk bedrag.
 4. Aankoop materiaal
  Je koopt het materiaal aan:
  • Na toekenning van de toelage
  • Voor 31 augustus van het jaar na de aanvraag.
 5. Uitbetaling
  Mail ons deze bewijsstukken, daarna schrijven we het bedrag van de toelage over:
  • Facturen en betalingsbewijzen van de aankoop
  • Actiefoto van het aangekochte en gesubsidieerde materiaal.

Reglement

Downloads