Toelage vorming voor sportclubs

De stad geeft een toelage aan Leuvense sportclubs die zelf een opleiding organiseren of waarvan lesgevers of bestuurders erkende opleidingen volgen. 

Voor welke sportclubs?

Sportclubs die erkend zijn door stad Leuven.

Voor welke opleidingen die lesgevers volgden?

Een erkende opleiding:

 • Van de aangesloten sportfederatie
 • Van de Vlaamse Trainersschool
 • Van de Vlaamse Reddersfederatie
 • Van het BOIC
 • Van het Rode Kruis
 • Van een opleidingsinstantie, bv. Sportac (bijscholing voor een sportclub)
 • Van een hogeschool of universiteit (bijscholing voor een sportclub)
 • Waarvoor je een positief advies kreeg van de Leuvense sportraad

Voor welke opleidingen die bestuursleden volgden?

Een opleiding over het besturen van een sportclub (bv. over werken met vrijwilligers, vzw-wetgeving ...):

 • Van de sportfederatie waarbij de club is aangesloten
 • Van de Vlaamse Trainersschool
 • Van het BOIC
 • Van de Leuvense sportraad
 • Van opleidingsinstanties, bv. Sportac
 • Van hogeschool of universiteit

Voor welke opleidingen die de sportclub zelf organiseerde?

Een opleiding of bijscholing die voldoet aan al deze voorwaarden:

 • De opleiding vindt plaats in Leuven.
 • Je communiceerde de opleiding ook naar andere mogelijk geïnteresseerde sportclubs in Leuven (en eventueel ook naar clubs buiten Leuven).
 • De opleiding of bijscholing verbetert de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider of jeugdsportcoördinator.
 • Je bezorgde de stad na de opleiding een lijst van de deelnemers.
 • De deelnemers kregen achteraf een bewijs van aanwezigheid of een attest van deelname.
 • Je organiseerde niet meer dan 1 opleiding per dag.
 • Je organiseerde het voorbije werkingsjaar niet meer dan 2 opleidingen.

Bedrag

Hoeveel krijgt mijn sportclub?

 • We berekenen de toelage op basis van de gegevens van vorig sportseizoen.
 • We bepalen het bedrag per punt door het bedrag dat de gemeenteraad goedgekeurde voor deze toelage te delen door het totaal aantal punten behaald door alle sportclubs samen.
 • Het bedrag per sportclub berekenen we door het bedrag per punt te vermenigvuldigen met het aantal behaalde punten van de sportclub.

Hoeveel punten behaalt mijn sportclub?

Punten voor lesgevers

We berekenen de punten op basis van het percentage gediplomeerde lesgevers die de bijscholing volgde:

 • Minstens 60% van de lesgevers: 100 punten
 • Minstens 30% van de lesgevers: 50 punten
 • Minstens 10% van de lesgevers: 25 punten

  Punten voor bestuursleden

  • Je krijgt 50 punten voor minstens 1 bestuurslid dat een erkende opleiding volgde.
  • We keuren maximaal 2 bijscholingen voor bestuursleden goed.

  Punten voor organisatie bijscholing

  • Organisatie van een opleiding: 50 punten
  • Bijkomende punten volgens aantal deelnemers:
   • 10 tot 20 deelnemers: 15 punten
   • Vanaf 20 deelnemers: 35 punten

  Wanneer aanvragen?

  Voor 16 oktober na het sportjaar waarin je de opleiding volgde of organiseerde.

  Voorbeeld
  Opleiding in januari 2023: toelage aanvragen in oktober 2023
  Opleiding in december 2022: toelage aanvragen in oktober 2023

  Hoe aanvragen?

  Vraag toelage aan

  Wat gebeurt er met je aanvraag?

  1. Aanvraag nakijken
   We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je daarvan op de hoogte via mail.
  2. Goedkeuring toelage
   De stad behandelt het dossier en legt het voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  3. Bekendmaking toelagen
   Voor 20 november maken we bekend hoeveel punten je krijgt.
  4. Uitbetaling
   We betalen de toelage uit voor 31 maart van het volgende jaar.

  Reglement

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.