Omgevingsvergunning: zwembad of (zwem)vijver plaatsen

Om een zwembad of (zwem)vijver te plaatsen, heb je meestal een vergunning nodig.

Heb ik een vergunning nodig?

Twijfel je of je een vergunning nodig hebt? Bel ons. De meeste vragen kunnen we telefonisch beantwoorden. In sommige gevallen moet je een afspraak maken.

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Afspraak nodig?

Maak een afspraak

Geen vergunning nodig? Vraag toelating aan.

Heb je geen omgevingsvergunning nodig? Dan heb je wel een toelating nodig.

Heb je een omgevingsvergunning nodig, dan hoef je die toelating niet apart aan te vragen (is een onderdeel van de vergunningsaanvraag).

Voorwaarden om toelating te krijgen

 • Hemelwater en afvalwater worden gescheiden afgevoerd (zeker in de nieuwe toestand).
 • Je installeert een systeem voor hergebruik met aftappunten (duid dit aan op een plan).
 • Je installeert een infiltratievoorziening voor de noodoverloop en het leeglaten van het zwembad.
 • De kwaliteit van het zwembadwater voldoet aan de eisen voor lozen in de vrije natuur.
 • Er is een infiltratievoorziening (dit mag bovengronds) voor de noodoverloop van de herbruiktank van de gebouwen. Als dat niet mogelijk is, moet je kunnen uitleggen waarom dat niet kan.
 • De aansluiting van het zwembad op het rioleringsstelsel is beperkt tot de 'backwash' (terugspoelen) van de filterinstallatie. Die moet je aansluiten op de riolering voor afvalwater.
 • Na de installatie van het zwembad laat je de riolering opnieuw keuren door een erkend keurder (Vlario).

Hoe toelating aanvragen?

Mail ons een plan van de bestaande en de nieuwe riolering:

Studiedienst openbare werken

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Hoe vergunning aanvragen?

1. Contacteer ons

De regels die je volgt, zijn afhankelijk van waar je woont. Bel ons. We vertellen je welke stappen je moet volgen. In sommige gevallen moet je een afspraak maken.

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Afspraak nodig?

Maak een afspraak

2. Verzamel de nodige documenten

Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. Voeg alle nodige documenten toe zodat we je dossier meteen kunnen behandelen.

3. Dien je dossier in

Online

 • Verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is (bv. architect of landmeter).
 • Op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
  Voor een vergunning zonder medewerking van een architect kan je aanvraag sneller met de snelinvoer. Voorwaarde is wel dat er geen structurele wijzigingen zijn en ook het aantal woongelegenheden en de hoofdfunctie niet veranderen. Via de snelinvoer moet je het dossier in 1 keer afwerken (je kan de gegevens niet bewaren).
Hulp nodig bij je online aanvraag?
Bekijk het stappenplan en het voorbeeld van een plan:

Op papier

Wij verwerken alle aanvragen digitaal. Het inscannen van je aanvraag op papier brengt een extra kost van € 100 mee, bovenop de algemene dossierkosten.
 • Kan alleen nog voor dossiers waarbij de medewerking van een professional niet verplicht is.
 • Bezorg ons 2 exemplaren op een van deze manieren:
Hulp nodig bij je aanvraag op papier?
Bekijk het voorbeeld van een aanvraagformulier en plan:

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Prijs

Minstens € 21.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.

Belastingreglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.