Vacature voorzitter voor adviesraad kinderopvang

De adviesraad adviseert het college bij de opmaak en uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de uitbreiding van kinderopvang in Leuven. De raad geeft ook advies aan de Vlaamse overheid.

Over de adviesraad

Lees meer over de samenstelling en opdracht van de adviesraad kinderopvang.

Wat doet een voorzitter?

 • Je zit 2 vergaderingen per jaar voor. Je zorgt voor een efficiënt, ordelijk en onpartijdig verloop. Je bewaakt het overleg en de besluitvorming. Je controleert de verslagen.

 • Je zet lokale organisaties aan om samen te werken, in overleg met het lokaal bestuur en andere partners.

 • Je bereidt de bijeenkomsten voor. Dat doe je samen met:

  • De vertegenwoordigers van het sectoroverleg ‘opvang baby’s en peuters’ en het sectoroverleg ‘opvang schoolkinderen’

  • De secretaris van de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang.

 • Je volgt de actualiteit op rond kinderopvang (lokaal en algemeen).

Wat verwachten we van jou?

 • Je kan goed voorzitten en modereren. Je hebt er relevante ervaring mee.

 • Je hebt voeling met het thema kinderopvang.

 • Je bent sterk betrokken bij wat er leeft in Leuven.

 • Je bent onafhankelijk:

  • Je bekleedt geen actief politiek mandaat op lokaal niveau in Leuven.

  • Je bent niet actief als bestuurder of manager binnen een publieke of private rechtspersoon die kinderopvang in Leuven als doel heeft.

 • Je werkt zorg- en resultaatgericht en neemt verantwoordelijkheid op.

Hoe solliciteren?

Je sollicitatie bestaat uit:

 • Cv
 • Motivatiebrief

Stuur je sollicitatie per mail naar de secretaris:

Stedelijke Adviesraad Kinderopvang (SARKO)

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Hoe verloopt de selectie?

 1. Screening op basis van cv en motivatiebrief.
 2. Gesprek met vertegenwoordigers uit de sector.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.