Werkingssubsidie voor etnisch diverse organisaties

Erkende Leuvense etnisch diverse organisaties kunnen een jaarlijkse subsidie van de stad krijgen voor hun werking. Het doel is de diversiteit in Leuven bevorderen. 

Voor wie?

De organisatie is een door de stad erkende etnisch diverse organisatie.

Voorwaarden

 • Voor de basissubsidie moet de organisatie:
  • Minstens 5 bestuursvergaderingen organiseren in Leuven
  • Minstens 3 eigen activiteiten organiseren in Leuven
  • Minstens 1 interculturele ontmoeting organiseren in Leuven, in samenwerking met een erkende Leuvense organisatie
 • Voor de extra subsidie beleidsparticipatie moet de organisatie:
  • Minstens 2 keer deelnemen aan een (deelraad van) een stedelijke adviesraad of aan een ander structureel inspraakkanaal van stad Leuven waarbij je kan aantonen dat de informatie doorstroomde naar de organisatie
 • Voor de extra subsidie taalschool moet de organisatie:
  • Minstens 15 lessen buiten de gewone schooluren organiseren in de herkomsttaal voor alle kinderen die deze taal willen aanleren
 • Voor de extra subsidie interculturele samenwerking moet de organisatie:
  • Minstens 1 langdurig samenwerkingsproject organiseren met minstens 1 stadsdienst of een andere door een overheid erkende Leuvense organisatie of instelling waardoor duurzame en herhaalde contacten tussen etnisch diverse groepen Leuvenaars ontstaan
 • Voor de extra subsidie ondersteuning recente vluchtelingen moet de organisatie:
  • Minstens 2 activiteiten organiseren voor recente vluchtelingen in Leuven om hen relevante informatie te geven over de lokale samenleving
 • In alle promotie van de gesubsidieerde activiteiten gebruik je het logo van de stad. In publicaties vermeld je ook 'met financiële steun van stad Leuven'.

Bedragen voor 2024

 • Basissubsidie
  • € 428
 • Extra subsidie beleidsparticipatie
  • € 367
 • Extra subsidie taalschool
  • € 367
  • + € 1224 bij minstens 30 lessen voor minstens 50 leerlingen
  • + € 1836 bij minstens 30 lessen voor minstens 100 leerlingen
  • + € 122 bij bezoek aan Leuvense cultuurinstellingen of uitwisseling met andere Leuvense school
 • Extra subsidie interculturele samenwerking
  • € 367
  • + € 918 bij minstens 2 langdurige samenwerkingsprojecten met interculturele ontmoetingen
  • + € 1530 bij minstens 3 langdurige samenwerkingsprojecten met interculturele ontmoetingen
 • Extra subsidie ondersteuning recente vluchtelingen
  • € 367

Wanneer aanvragen?

Voor 1 juni.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel de informatie
  Verzamel alle nodige informatie voor je start met je aanvraag.
  Welke informatie heb je nodig?
 2. Doe je aanvraag
  Opgelet: Je moet je aanvraag in 1 keer afwerken, je kan de antwoorden niet opslaan en later afwerken. Hou alle informatie bij de hand en neem voldoende tijd om de aanvraag volledig in te vullen.

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Controle
  In juni onderzoekt een beoordelingscommissie of je aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet.
 2. Berekening subsidie
  De beoordelingscommissie berekent de subsidie.
 3. Verklaring op eer
  Je krijgt een mail met een ‘verklaring op eer’ die je ingevuld en ondertekend terugbezorgt.
 4. Beslissing
  Het college van burgemeester en schepenen beslist over je aanvraag.
 5. Uitbetaling
  Je krijgt het bedrag in het najaar op je rekening.

Reglement

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 28 80

Mail ons

diversiteit@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.