Werkingssubsidie voor etnisch diverse organisaties

Erkende Leuvense etnisch diverse organisaties kunnen bij de stad een jaarlijkse subsidie krijgen voor hun werking. Het doel is de diversiteit in Leuven bevorderen. 

Voor wie?

De organisatie is een door de stad erkende etnisch diverse organisatie.

Voorwaarden

 • Voor de basissubsidie moet de organisatie verslag kunnen uitbrengen over:
  • Minstens 5 bestuursvergaderingen in Leuven.
  • Minstens 3 eigen activiteiten in Leuven
  • Minstens 1 interculturele ontmoeting in Leuven, in samenwerking met een erkende Leuvense organisatie.
 • Voor elke extra subsidie zijn er specifieke voorwaarden die je vindt in het reglement.
 • In alle promotie van de gesubsidieerde activiteiten gebruik je het logo van de stad. In publicaties vermeld je ook 'met financiële steun van stad Leuven'.

Bedragen voor 2022

Basissubsidie

€ 361

Extra subsidies

 • Beleidsparticipatie: € 309
 • Taalschool: € 309
  • € 1031 extra bij minstens 30 lessen voor minstens 50 leerlingen
  • € 1547 extra bij minstens 30 lessen voor minstens 100 leerlingen
  • € 103 extra bij bezoek aan Leuvense cultuurinstellingen of uitwisseling met andere Leuvense school
 • Interculturele samenwerking: € 309
  • € 774 extra bij minstens 2 langdurige samenwerkingsprojecten met interculturele ontmoetingen
  • € 1289 extra bij minstens 3 langdurige samenwerkingsprojecten met interculturele ontmoetingen
 • Ondersteuning recente vluchtelingen: € 309

Wanneer aanvragen?

Voor 1 juni.

Hoe aanvragen?

Met het online aanvraagformulier.
Je mag zelf ook bijlagen meesturen ter verduidelijking.

Je kan je antwoorden niet opslaan. Zorg dat je voldoende tijd hebt om je aanvraag in 1 keer af te werken.

Vraag subsidie aan

Uitzonderingen door corona

Door corona kan je er uitzonderlijk voor kiezen om dit jaar geen volledig aanvraagdossier in te dienen. Je krijgt dan het bedrag van je vorige aanvraag, waarvan de extra subsidie taalschool (€ 103) en de extra subsidies interculturele samenwerking (€ 309, € 774 of € 1289) worden afgetrokken.
Kies je voor deze uitzondering? Mail dan naar diversiteit@leuven.be. Je hoeft geen subsidieaanvraag te doen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. In juni onderzoekt een beoordelingscommissie of je aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet.
 2. De beoordelingscommissie berekent de subsidie.
 3. Je krijgt een mail met een ‘verklaring op eer’ die je ingevuld en ondertekend terugbezorgt.
 4. Het college van burgemeester en schepenen beslist over je aanvraag.
 5. Je krijgt het bedrag in het najaar op je rekening.

Reglement

Diestsesteenweg 104F
3010 Kessel-Lo

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.