Erkenning van een etnisch diverse organisatie

Elke Leuvense etnisch diverse organisatie kan zich door de stad laten erkennen. Als erkende vereniging kan je subsidies aanvragen. De aanvragen voor werkingsjaar 2020 zijn afgesloten.

Voordelen

 • Je kan een lokaal en materiaal huren tegen een voordelige prijs.
 • Je kan een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

De etnisch diverse organisatie:

 • heeft een maatschappelijke zetel of secretariaat in Leuven.
 • heeft minstens 3 bestuursleden (minstens de helft is gedomicilieerd in Leuven).
 • telt minstens 15 leden (minstens de helft is gedomicilieerd in Leuven).
 • is aangesloten bij een federatie erkend door de Vlaamse overheid.
 • organiseert activiteiten toegankelijk voor alle inwoners van Leuven.
 • staat in haar werking en structuur open voor ruime diversiteit (zonder onderscheid van politieke, filosofische of levensbeschouwelijke aard).
 • respecteert de grondrechten en waarden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948).
Een vzw-structuur is niet nodig maar wordt aangeraden als de vereniging onroerend goed bezit of beheert (eigendom, huur, pacht of erfpachtovereenkomst) of personen tewerkstelt.

Wanneer aanvragen

De aanvragen voor werkingsjaar 2020 zijn afgesloten.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel documenten

  • Ledenlijst met per lid:
   • Naam
   • Woonplaats 
  • Kalender met per activiteit:
   • Naam 
   • Datum (precieze datum of bv. elke dinsdag, elke eerste donderdag van de maand ...) 
   • Locatie (adres lokaal of gemeente)
 2. Doe je aanvraag

Alleen de bestuurder die op het postadres woont, mag de aanvraag voor erkenning doen.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Je krijgt binnen 2 weken een antwoord per mail.

Reglement

Diestsesteenweg 104F
3010 Kessel-Lo

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.