Zoeken in de schepenbankregisters en stadsrekeningen: wat moet je weten?

De schepenbankregisters en stadsrekeningen bieden een unieke inkijk in het dagelijks leven tussen de 14de en 18de eeuw in Leuven en Brabant. Deze registers worden zorgvuldig gescand door vrijwilligers en daarna getranscribeerd. Daardoor zijn de teksten zelf volledig doorzoekbaar.

Waarom vind je niet elke akte terug?

Het scannen en transcriberen is een werk van lange adem. 45 vrijwilligers zetten zich hier enthousiast voor in. We kozen om voor de transcripties te starten met de Nederlandstalige akten uit de 14de en 15de eeuw. Die breiden we uit met enkele steekproefperiodes uit latere periodes en enkele Latijnse steekproefregisters.

Registers die nog niet getranscribeerd zijn, kun je wel op beeld doorbladeren. Registers die nog niet gescand zijn, kan je raadplegen in de leeszaal van het archief.

Wil je het werk mee versnellen?

Doe mee

Wat betekenen de SAL-nummers?

SAL (StadsArchief Leuven) verwijst naar het ancien régimearchief van de stad Leuven. Het wordt gevolgd door een inventarisnummer. Dit gebruik je voor verwijzingen of aanvragen in de leeszaal.

Wat wordt bedoeld met schrijfkamers?

Vanaf 1399 telt de Leuvense schepenbank 3 schrijfkamers. Vanaf dan zijn er voor elk schepenjaar 3 registers, die (grotendeels) chronologisch geordend zijn.

Wat is een schepenjaar?

Nieuwe schepenen werden aangesteld op Sint-Jansmis op 24 juni, waarmee een nieuw schepenjaar en register startte. De registers zijn (min of meer) chronologisch opgebouwd, en lopen van 24 juni tot 23 juni van het volgende jaar.

Tot 1576 begon het nieuwe jaar niet op 1 januari maar op Pasen. Dit betekent dat je tot 1576 bij alle data tussen 1 januari en Pasen 1 jaar moet bijtellen voor de moderne datering.

Wat betekent de aktenaam en wat is een add?

Elk register heeft folio’s met recto en verso. De tekst start dus op folio 1 recto (f° 1r°), gaat verder op folio 1 verso (f° 1v°) enzovoort.

Elke akte wordt aangeduid met eerst het registernummer (vb. SAL7307), vervolgens het folionummer (vb. R82 of V82) en tot slot het nummer van de akte op deze folio (vb. .1 of .3). Vaak staan er meer dan 1 akte op een pagina. Deze worden dan dus aangeduid met .1, .2 enzovoort. SAL 7307 – R82.1 betekent dus de eerste akte op folio 82 r° in register SAL7307. V47.1-V48.1 betekent dat de akte begint op folio 47 v° en doorloopt tot op folio 48v°.

Sommige akten bevatten een addendum (add): een notitie in de marge of onder de akte.

Wat betekenen de haakjes?

De akten bevatten heel wat afkortingen. Deze duiden we aan met haakjes.

Wil je meer weten over de transcriptieregels die we gebruiken? Contacteer ons.

Rijschoolstraat 4 bus 0001
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.