Bestuurderspas taxi's

Wil je een taxivoertuig besturen? Dan heb je een geldige bestuurderspas nodig. Een bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

 • Je hebt minstens 2 jaar een rijbewijs.
 • Je spreekt Nederlands (minstens taalniveau B1).
 • Je woont in Leuven.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel de nodige documenten

 • Kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Kopie van je rijbewijs met geldige medische keuring (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel uit het strafregister voor taxi-chauffeurs (model 596.1-28), minder dan 3 maanden oud.
 • Een van deze bewijzen van taalkennis:
  • Diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs
  • Attest niveau B1 of 2.1
  • Bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2 met verklaring op eer dat je binnen de 2 jaar niveau B1 behaalt.
 • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt: een bewijs van toelating om in België te werken
Hou je gegevens up-to-date
 • Het uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 moet je jaarlijks indienen.
 • Adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moet je meteen melden.

2. Dien je aanvraag in

Digitaal

Via de databank Centaurus 2020 van de Vlaamse overheid. Je hebt je ID-kaart en kaartlezer nodig.

Op papier

Vul het aanvraagformulier in:

Downloads

Verstuur het aanvraagformulier en de documenten via een beveiligde zending naar:

Stad Leuven - College van burgemeester en schepenen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Prijs

€ 20.

Reglement

Meer info vind je in het politiereglement.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.