Bieke Verlinden

Schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Vooruit

Contact

Adres

Professor Roger Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bevoegdheden

 • Zorg Leuven
 • Bijzonder comité
 • OCMW
 • Sociale Zaken
  • Sociaal beleid, Lokaal Sociaal Beleid, samenwerking OCMW, CAW en welzijnsinstellingen, sociale toelagen aan privépersonen en aan welzijnsinstellingen
  • Buurtwerk en buurtcentra, armoedebestrijding en sociale inclusie, samenlevingsopbouw
  • Gezondheidspromotie, -beleid en -preventie
  • Beleid rond vrijwilligerswerk
  • Opvang van baby’s, peuters en schoolkinderen (KinderKuren en andere voorzieningen), loket kinderopvang Leuven
  • (Kinder)armoedebestrijding
  • Vzw Kinderopvang Leuven
  • Initiatieven voor gezinsondersteuning
  • Netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven en Netwerk gezinsondersteuning
  • Eerstelijnszorg
  • Geïntegreerd Breed Herkenbaar onthaal
  • Zorgzame buurten
  • Buren voor wijken vzw
 • Gebiedsgerichte werking
  • Gebiedsgerichte werking, leefbaarheid en actief burgerschap op wijkniveau, Kom op voor je wijk
 • Begraafplaatsen
  • Inrichting en onderhoud van begraafplaatsen
  • Initiatieven rond rouw en verlies
  • Ontsluiting van begraafplaatsen
  • Aandacht voor (nieuwe) rituelen

Functies

 • Schepen in college van burgemeester en schepenen
 • Lid in gemeenteraad
 • Effectief lid in Algemene Verenigde Commissies
 • Lid in raad voor maatschappelijk welzijn
 • Lid in vast bureau
 • Voorzitter in Bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Voorzitter in Subcomité voor de sociale dienst
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.