Carl Devlies

Schepen van financiën, ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed
CD&V

Contact

Adres

Professor Roger Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bevoegdheden

 • Financiën
  • Budget, budgetwijzigingen, rekeningen, stadsboekhouding, belastingen, retributies, cijnzen, tarieven, thesaurie, financiën van de ondergeschikte besturen, verzekeringen, betwiste zaken
  • Kerkbesturen
 • Ruimtelijke planning en ordening
  • Dienst ruimtelijke planning en bouwdienst
  • Gebiedscoördinatie
  • Gewestplan, structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), stuurgroep ruimtelijke ordening, verkavelingsaanvragen, aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige inlichtingen en attesten, stedenbouwkundige projecten, stedenbouwkundige verordeningen (parkeerplaatsen, publiciteit, opdelen woningen ...), verdelingen, bouwpolitie, publiciteit langs wegen, lichtreclames, zonnetenten
 • Onroerend erfgoedbeleid
  • Monumenten- en landschapsbeleid
  • Open Monumentendag
 • Juridische zaken

Functies

 • Schepen in college van burgemeester en schepenen
 • Lid in gemeenteraad
 • Lid in OCMW-raad
 • Lid in vast bureau
 • Effectief lid in Algemene Verenigde Commissies
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.