Datagestuurde winkelgebieden

Met dit project verzamelen we relevante data voor handelaars en horecaondernemers. De data kan hun helpen om nog beter in te spelen op de noden van bezoekers.

Welke data verzamelen we?

We vragen aan handelaars en horecaondernemers uit Mechelen, Antwerpen, Roeselare en Leuven welke informatie nodig is om goede beslissingen te nemen over het management van hun zaak.

Enkele voorbeelden van gegevens die interessant kunnen zijn:

  • Weersvoorspellingen
  • Geplande evenementen
  • Tellingen van voorbijgangers
  • Vervoersmogelijkheden van mensen die de stad bezoeken
  • Aanbod handelszaken
  • Cijfers e-commerce

Wat doen we met de data?

Afhankelijk van de data kopen we bestaande datastromen aan of verzamelen we zelf data (bijvoorbeeld met sensoren). Daarna visualiseren we de data in een gebruiksvriendelijk dashboard. Handelaars en horecaondernemers kunnen de data gebruiken om nog beter in te spelen op de noden van bezoekers. We coachen handelaars en horecaondernemers om de data van het dashboard te gebruiken.

Waarom doen we dit?

Data kan je omzetten in informatie. En met die kennis kan je bijdragen aan gezonde ondernemingen in een gezond winkelgebied. Net zoals we bij stad Leuven al werken aan een datacultuur om betere beslissingen te nemen, willen we in dit project de handelaar helpen om ook meer beslissingen te nemen op basis van data.

Het project loopt gelijktijdig in Mechelen, Antwerpen, Roeselare en Leuven. Het totale budget is bijna € 970.000. De deelnemende steden investeren samen 20% daarvan.
Het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeren elk 40% van het budget.
Ook Hogeschool Thomas More is betrokken. De hogeschool coacht onder andere de handelaars om het dashboard te gebruiken, met het oog op een zo groot mogelijk effect.

Testers gezocht

Samen met Thomas More hebben we een prototype dashboard op maat van handel en horeca ontwikkeld. We zijn nog op zoek naar vijf ondernemers die dit dashboard willen testen zodat we kunnen nagaan of het voldoet aan de verwachtingen en een meerwaarde kan bieden voor alle Leuvense handelaars.

Ligt jouw zaak in het kernwinkelgebieden en wil je graag deel uitmaken van onze testgroep? Stel je kandidaat, na je kandidatuur krijg je meer informatie via mail en kan je definitief beslissen of je wil mee testen.

Stel je kandidaat

Timing

Dit project loopt van januari 2021 tot eind 2022.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.