Smart City: slimme oplossingen voor uitdagingen in de stad

Met Smart City willen we innovatieve technologie en data gebruiken om het leven in onze stad te verbeteren: van verkeer tot welzijn, van duurzaamheid tot wonen, van de bibliotheek tot de riolering. 

Projecten

Waarom en hoe wil Leuven een 'Smart City' worden?

Een slimme stad slaat de brug tussen 2 dingen:

 • We staan voor grote uitdagingen:
  • Wereldwijde problemen (bv. klimaatverandering, woningschaarste)
  • Lokale problemen (bv. verkeersinfarcten, leegstand, armoede)
 • Technologie en dataverwerking worden steeds krachtiger en goedkoper. En we kunnen technologieën en data met elkaar verbinden door het internet.

Hoe pakken we dat aan?

 1. We gebruiken innovatieve technologie op het openbaar domein om data en inzichten te verzamelen over de werking van en het leven in de stad.
 2. Die inzichten gebruiken we om in het beleid onderbouwde beslissingen te nemen die het leven in de stad verbeteren.
 3. Met de data die we verzamelen:
  • Kunnen inwoners meer inzicht krijgen in het leven in de stad.
  • Kan stad Leuven de uitdagingen beter aanpakken.
  • Krijgen kennisinstellingen nieuwe inzichten en onderzoekskansen.
  • Kunnen bedrijven oplossingen op de markt brengen.

Veilig en met respect voor privacy

De technologie die we gebruiken en de data die we verzamelen is veilig en voldoet aan de regels over privacy.

Samenwerking

Een smart city worden kan een stadsbestuur niet alleen. We werken samen met:

 • Leuvense bedrijven, kennisinstellingen
  Zij doen onderzoek en weten wat de meest geschikte technologie is.
 • Leuvenaars
  Zij weten waar de problemen liggen, of wat er beter kan in hun straat of buurt.
 • Internationale experten
  Bv. voor de projecten 'Intelligent Cities Challenge', 'VARcities' en 'SharePair'.

Afgelopen projecten

Leuven rondde ook al heel wat projecten af. Enkele interessante projecten zijn:

 • Datagestuurde winkelgebieden
  Hoe kan data Leuvense handelaars en horecaondernemers helpen om nog beter in te spelen op de noden van bezoekers?
 • Slimme Zorg project
  Binnen dit project werd onderzocht hoe woningen ‘levensloopbestendig’ kunnen worden gemaakt zodat ouderen langer in hun woning kunnen blijven wonen.
 • LeuvenAIR
  Een honderdtal inwoners van de stad brachten tussen 2018 en 2021 de luchtkwaliteit van hun omgeving in kaart met zelfgebouwde sensoren.
 • Proefproject nachtlawaai verminderen met technologie
  Kunnen we storend nachtlawaai automatisch vaststellen, zonder dat iemand melding deed of de politie ingreep? En kunnen we met 'nudging' nachtlawaai op straat verminderen?
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.