Lalynn Wadera

Schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen
Vooruit

Contact

Adres

Professor Roger Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bevoegdheden

 • Onderwijs
  • Algemeen onderwijsbeleid, Samen Onderwijs Maken (SOM)
  • Inschrijvingsbeleid, Lokaal Overlegplatform (LOP)
  • Onderwijsprojecten
  • Binnenschoolse kinderopvang (KinderKuren)
  • SKLO, SBLO
  • International School of Leuven vzw
  • CBE Open School vzw
  • Innovatieve onderwijsinitiatieven
 • Economie
  • Europese, regionale en stedelijke projecten over economische ontwikkeling en promotie
  • Leuven MindGate vzw
  • Beheer industrieterreinen, ambachtelijke zones, research- en wetenschapsparken, samenwerking met andere publieke en private actoren
  • Sociale economie
   • Samenwerking met sociale economiebedrijven
   • Opvolging WijkWerken
   • Lokale diensteneconomie
 • Diversiteit
  • Bestrijding van racisme en discriminatie (Leuven zonder Racisme)
  • Samenwerking met Meldpunt Unia
  • Acties rond positieve beeldvorming en diversiteit
  • Gemeenschapsvormende initiatieven voor etnisch-diverse organisaties, nieuwkomers, vluchtelingen en anderstaligen
  • Begeleiding van woonwagenbewoners en beheer residentieel woonwagenterrein Dijledreef
  • Aanbod voor participatie en integratie (taalontwikkeling, vrije tijd, cultuurbeleving …)
  • Coördinatie vluchtelingenbeleid
  • DiversLeuven vzw
 • Openbaar groen
  • Kruidtuin
  • Groendienst, beplantingen, parken en plantsoenen, tuin- en bosbouw
  • Bomenbestand langs openbare wegen en pleinen, bomenbestand langs de vaart, bossen en groenvoorzieningen
 • Stadsgebouwen
  • Investeringen niet-geklasseerde gebouwen in stadseigendom (van principebeslissing tot eindafrekening)
   • Stadsgebouwen: nieuwbouw, renovatie
   • Nutsvoorzieningen gebouwen
  • Ruimteoptimalisatie en de herbestemming van gebouwen binnen het stadspatrimonium
  • Begeleiding investeringen gebouwen niet in stadseigendom
   • Projecten in gebouwen van AGSL en OCMW van openbaar nut
  • Onderhoud:
   • Openbare gebouwen van de stad
   • Gebouwen van AGSL en OCMW van openbaar nut
  • Beheer en verhuur van stadslokalen en ontmoetingscentra

Functies

 • Schepen in college van burgemeester en schepenen
 • Lid in gemeenteraad
 • Lid in OCMW-raad
 • Lid in vast bureau
 • Effectief lid in Algemene Verenigde Commissies
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.