Metingen en tellingen circulatieplan 2019

In 2016 voerden we in de binnenstad een nieuw circulatieplan in om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Verkeerslussen en een indeling in stadsdelen moeten doorgaand autoverkeer uit de binnenstad houden en verplaatsen naar de ring. Daardoor komt in het centrum meer ruimte voor groen en voor voetgangers en fietsers. Tellingen en metingen tonen aan dat het aantal auto's in de binnenstad afneemt en het aantal fietsers toeneemt.

Verhouding auto's - fietsers in de binnenstad

Het aantal mensen dat door de binnenstad rijdt, is niet opvallend gestegen of gedaald. Wel is de verhouding auto-fietsverkeer omgeslagen.

 • Auto's:
  • 62% in 2016
  • 49% in 2019
 • Fietsers:
  • 34% in 2016
  • 48% in 2019

Evolutie auto's en fietsers 2016 - 2019

Binnenstad

 • Fietsers: Toename van 44%
 • Auto's: Daling van 19%

Ring

 • Fietsers: Toename van 32%
 • Auto's: Toename van 1% (een daling van 8% t.o.v. 2017)

Woonstraten

 • Fietsers: Toename van 16%
 • Auto's: Daling van 16%

Evolutie busreizigers 2016 - 2019

 • Gebruikers bussen De Lijn: Toename van 18%
 • Gebruikers parkeerformule 'P+Bus': Toename van 89%

Shop-and-goplaatsen

Met het circulatieplan installeerden we in 2016 shop-and-goplaatsen in de autoluwe zone om snel een boodschap te doen of iets op te halen.

 • Aantal plaatsen: 112
 • Gemiddelde parkeerduur: 23 minuten
 • Bezettingsgraad: 60%

Over de metingen

 • Wanneer: Tussen 1 en 26 mei 2019
 • Waar: Op ongeveer 60 plaatsen in de binnenstad en op de ring
Circulatieplan verder afwerken
De stad gaat met de resultaten aan de slag om het circulatieplan verder af te werken.
 • In sommige straten is er te veel verkeer. Onder meer in de Riddersstraat, de Havenkant, de Blijde Inkomststraat, de Burchtstraat, Achter de Latten en delen van de Naamsestraat, de Bondgenotenlaan en de Justus Lipsiusstraat.
 • We maken samen met de buurten mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.