Omgevingsvergunning: gewone vergunningsprocedure

Is er een openbaar onderzoek nodig? Dan vraag je een omgevingsvergunning aan via de gewone vergunningsprocedure in het Omgevingsloket.

Wanneer is een openbaar onderzoek verplicht?

De meest voorkomende redenen zijn:

 • Afwijkingen op voorschriften van een RUP, een BPA of een verkaveling.
 • Infrastructuurwerken over een lengte van meer dan 500 meter.
 • Werken en handelingen buiten industriegebied:
  • Gebouwen en constructies oprichten en verbouwen waardoor de brutovloeroppervlakte groter wordt dan 500 m²
  • Gebouwen en constructies uitbreiden met een brutovloeroppervlakte van meer dan 500 m²
  • Gebouwen en constructies oprichten en verbouwen waardoor het brutovolume groter wordt dan 3000 m³
  • Gebouwen en constructies uitbreiden met een brutovolume van meer dan 3000 m³
  • Werken op een grondoppervlakte van meer dan 1000 m²
   • Ontbossen
   • Reliëf opvallend wijzigen
   • Grond gebruiken, inrichten of aanleggen
   • Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen
 • Hoofdfunctie van een gebouw volledig of gedeeltelijk wijzigen met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 m².
 • Toepassing van de afwerkingsregel.
 • Werken aan of handelingen bij zonevreemde constructies.
OpgeletVoor wijzigingen aan muren op de perceelsgrens (scheimuren) is er geen openbaar onderzoek meer nodig.
Meer informatie en de volledige lijst met redenen voor openbaar onderzoek vind je bij de Vlaamse overheid.

Openbaar onderzoek inkijken

Een openbaar onderzoek inkijken kan in het stadskantoor, zonder afspraak.
Bekijk openingsuren

Prijs

Minstens € 131,50.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.
OpgeletMogelijk past het kadaster je kadastraal inkomen aan na de vergunning. Voor meer info kan je terecht bij het kadaster.

Belastingreglement