Omgevingsvergunning: vereenvoudigde vergunningsprocedure

Is er geen openbaar onderzoek nodig? Dan kan je een omgevingsvergunning aanvragen via de vereenvoudigde procedure.

Wanneer geldt deze procedure?

 • Ingedeelde inrichting of activiteit, maar alleen als het gaat om:
  • Beperkte veranderingen
  • Tijdelijke inrichting of activiteit
  • Ingedeelde inrichting of activiteit die door aanvulling of wijziging van de indelingslijst vergunningsplichtig is geworden
  • Verandering door wijziging of uitbreiding van derde klasse
  • Verandering door uitbreiding bij een tijdelijke inrichting of activiteit
 • Stedenbouwkundige handeling, verkaveling of bijstelling van een verkaveling, als:
  • Aan alle volgende voorwaarden voldaan is:
   • Er is een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), bijzonder plan van aanleg (BPA) of een niet-vervallen verkaveling.
   • De aanvraag voldoet aan alle voorschriften vastgelegd in een van bovenstaande documenten.
  • Geen openbaar onderzoek nodig is.
  • Aanvragen voor verkavelingen moeten ook aan deze voorwaarden voldoen:
   • Aanvraag is in overeenstemming met het geldende plan voor de kavels
   • Het geldende plan bevat zowel bestemmingsvoorschriften, als voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies

Wanneer geldt deze procedure niet?

De vereenvoudigde vergunningsprocedure is nooit van toepassing bij aanvragen met:

Prijs

Minstens € 21.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.
OpgeletMogelijk past het kadaster je kadastraal inkomen aan na deze vergunning. Voor meer info kan je terecht bij het kadaster.

Belastingreglement