Ontwikkeling Wakkerzeelsebaan

Aan de Wakkerzeelsebaan komen 400 nieuwe woningen, een park van bijna 10 hectare en buurtvoorzieningen.

Over welk gebied gaat het?

Het gaat om het gebied tussen de Wakkerzeelsebaan, de Kroonstraat en de Baron Descampslaan in Wijgmaal.

Bekijk op Google Maps

Waarom willen we dit gebied ontwikkelen?

 • Er moeten woningen bijkomen om de groei van Leuven op te vangen.
 • Het gebied is goed gelegen, vlak bij het station van Wijgmaal.
 • Het is een van de laatste gebieden in het structuurplan van Leuven dat staat aangeduid als gebied waar we extra woningen mogen bouwen.
 • We willen de open ruimte die niet wordt ingenomen voor woningen, voorzieningen of andere infrastructuur toegankelijk maken voor iedereen (bv. om te sporten en te spelen).

Wat zijn de plannen?

Woningen

Er komt een mix van woningen, zoals:

 • Sociale huurwoningen van Dijledal
 • Betaalbare huurwoningen van AG Stadsontwikkeling Leuven
 • Andere woonvormen zoals woningen met een tuin, appartementen, woningen waarbij bewoners gemeenschappelijke functies delen ...

Buurtvoorzieningen

 • Ontmoetingscentrum
 • Nieuw schoolgebouw
 • Kinderdagverblijf
 • Kind & Gezin
 • OCMW

Beperkt in hoogte

De nieuwe gebouwen blijven beperkt in hoogte:

 • Aansluitend bij de bestaande woningen: 2 tot 3 bouwlagen
 • In het park:
  • 4 bouwlagen
  • 6 bouwlagen voor 2 gebouwen

Groen

 • Er komt een park van ongeveer 10 hectare groot.
  • In het park komt een plukveld.
 • Er komt groene ruimte die publiek toegankelijk is om te sporten, te spelen …
 • Door het gebied komen nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers.

Spoorwegovergangen

 • We vervangen de 2 spoorwegovergangen door een nieuwe tunnel voor auto's en vrachtwagens die parallel loopt met de sporen en aansluit op de Baron Descampslaan, net voorbij de Nieuwstraat. Daardoor kunnen we de 2 bestaande spoorwegovergangen sluiten in samenwerking met Infrabel.
 • We maken een tunnel voor voetgangers en fietsers die hen op een veilige manier en afgescheiden van het autoverkeer naar de andere kant van de spoorweg brengt.

Masterplan

Voor we de plannen kunnen uitvoeren, is het nodig dat we een masterplan opmaken. Het masterplan is klaar.

 • Een masterplan geeft aan hoe het gebied zich kan ontwikkelen.
 • Het vormt de basis voor de uitwerking van concrete projecten.
 • We betrokken de bewoners bij de opmaak van het masterplan.
Downloads
Ontwikkeling Weduwenrij
In de buurt van de Wakkerzeelsebaan (achter de woningen langs de Henricus Wittebolsstraat, tussen de Remy Alloingstraat en de Weduwenrij) ligt nog een gebied waar woningen gebouwd mogen worden. Voorlopig zijn er nog geen concrete plannen voor dit gebied. Dat gebied behoort niet tot het gebied waarvoor we een masterplan opmaken.

Timing

 • Juni 2020
  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Dijledal
 • Voorjaar 2021
  Start opmaak masterplan
 • Februari 2022
  Masterplan klaar
 • Maart 2022
  Masterplan goedgekeurd op de gemeenteraad
 • April 2023
  Samen met AG Stadsontwikkeling Leuven en Dijledal starten we de zoektocht naar een ontwerper. Die ontwerpt de nieuwe gebouwen, het ontmoetingscentrum en de openbare ruimte tussen de gebouwen in gebied tussen de Wakkerzeelsebaan, spoorweg en Baron Descampslaan.
 • Eind 2026
  Start bouw van de woningen (door AG Stadsontwikkeling Leuven en Dijledal) en het ontmoetingscentrum (door stad Leuven).

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.