Overlijden aangeven

Een overlijden in Leuven moet je melden bij de stad. We maken dan een overlijdensakte op.

Wie kan overlijden aangeven?

Iedereen die op de hoogte is van het overlijden. Meestal doet de begrafenisondernemer dat.

Hoe aangeven?

  1. Verzamel alle documenten die nodig zijn voor een aangifte van overlijden.
  2. Bezorg ons de documenten in 1 mail.
    Vermeld naam en voornaam van de overledene in het onderwerp.
    Mail naar:

Loket burgerlijke stand

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

We verwerken de aangifte en sturen de uittreksels en de toelating tot begraven/cremeren. De originele documenten bezorgen we nadien.

Prijs

Gratis.

Doodgeboren kind

Overleed je kindje kort voor of tijdens de geboorte, na een zwangerschap van minstens 140 dagen? Dan kan je een akte van een levenloos kind laten opmaken. Vanaf 180 dagen (6 maanden) is dat verplicht.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.