Sport- en beweeggedrag in kaart brengen met slimme technologie

Met het project 'Smart Sporting Cities' meten we met slimme technologie het sport- en beweeggedrag van Leuvenaars in de publieke ruimte.

Wat en hoe meten we?

We richten 2 proeftuinen in: het Bruulpark en de Philipssite. Op beide locaties ontdekken we de komende 3 jaar (2021-2024) met slimme camera’s hoeveel mensen er sporten, hoe vaak, wanneer en welke beweegactiviteiten ze er beoefenen.

Park De Bruul

In de eerste proeftuin in Park De Bruul monitoren we specifiek de sportinfrastructuur van het park.

Het groene park in het centrum van Leuven heeft een multifunctioneel grasveld, een voetbalkooi en een sportmuur voor tennis en urban fitness.

De technologie krijgt er een vaste plaats tot de zomer van 2024, om het sportgedrag continu te monitoren.

Philipssite

De tweede proeftuin bevindt zich op de Philipssite, aan de ring van de stad.

Sinds 1 oktober 2021 (na het WK wielrennen) testen we daar mobiele technologieën. Met deze mobiele toepassingen kan je de meetapparatuur na een bepaalde periode verplaatsen naar andere sites. Deze toepassingen zijn dankzij een zonnepaneel en een 4G/5G-verbinding onafhankelijk van stroom- en datavoorzieningen in de publieke ruimte.

Op de Philipssite focussen we op het multifunctionele grasveld en het barpark tussen sportcentrum Sportoase en de Leuvense ring.

Data

Op beide locaties verzamelen we deze data:

 • Hoeveel sporters en bewegers gebruiken de publieke ruimte?
 • Hoelang gebruiken sporters en bewegers de publieke ruimte?
 • Hoeveel sporters en bewegers gebruiken een beweegroute zoals een fietspad of looproute?
 • Leggen de sporters en bewegers een beweegroute alleen af of in groep?
 • Hoe snel bewegen sporters en bewegers op een beweegroute?
 • Hoeveel sporters en bewegers gebruiken de sportinfrastructuur en de recreatievoorzieningen en wanneer?
 • Welke beweegactiviteiten oefenen sporters en bewegers uit?

Wat doen we met de resultaten?

 • Met de data kunnen we sporten en bewegen op een heel lokale schaal in kaart brengen.
 • We kunnen evalueren of acties het juiste effect hebben. Zo kunnen we een beter sport- en beweegbeleid uitstippelen voor de toekomst.
 • Sport Vlaanderen ontwikkelt op basis van de resultaten een draaiboek over het gebruik en de waarde van Internet Of Things (IoT) toepassingen om sport en beweging te meten. Met het draaiboek en de IoT-toepassingen kunnen andere steden en gemeenten in de toekomst zelf gerichte meetcampagnes over beweging opzetten.

We respecteren jouw privacy

De opdracht ‘Smart Sporting Cities’ werd gegund aan een consortium van bedrijven, getrokken door Cronos Public Services. Zij plaatsten in de 2 proeftuinen camera’s, maximaal rekening houdend met de dataveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

 • We verwerken de camerabeelden tot telgegevens met artificiële intelligentie. Dat gebeurt niet op een centrale server in de cloud, maar op een edge processor ter plaatse (in de proeftuin).
 • De camerabeelden bewaren we niet en gebruiken we niet voor de training van de beeldverwerkingsalgoritmes. De training van de algoritmes gebeurt met andere beelden.
 • We bewaren alleen algemene gegevens die we eerst verwerkten en samenvoegden, zoals ‘type sportactiviteit’ en ‘tijdsduur van het bezoek aan de proeftuin’. Daardoor zijn de gegevens niet meer gelinkt aan een individu, ook niet in combinatie.

Sport Vlaanderen en stad Leuven voerden samen ook een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling uit om de datarisico’s op te lijsten en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

Timing

Het project loopt van augustus 2021 tot de zomer van 2024.

Het project is een samenwerking tussen stad Leuven en Sport Vlaanderen. Het wordt gerealiseerd met de ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.