Studentenresidentie met minstens 50 wooneenheden bouwen

Plan je een bouwproject om studentenhuisvesting met minstens 50 wooneenheden te realiseren? Dan moet je de site eerst voor goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

1. Stel projectaanvraag samen

Motiveer waarom de site geschikt is voor studentenhuisvesting aan de hand van de criteria. Je aanvraag moet voldoen aan hoofdstuk 6 van:

Downloads

2. Dien je aanvraag in

Mail je aanvraag met vermelding 'Aanvraag goedkeuring site studentenhuisvesting' naar:

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen kan je een omgevingsvergunning aanvragen.

Samenwerkingsovereenkomst KU Leuven

Bij een groot studentenhuisvestingsproject kan je op voorhand een samenwerkingsovereenkomst met de KU Leuven afsluiten. Met deze overeenkomst krijg je bij je omgevingsvergunningsaanvraag een aantal voordelen (bv. vermindering aantal nodige autostaanplaatsen).

Voor meer informatie over het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst neem je contact op met de KU Leuven.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.