Subsidie voor etnisch diverse culturele feesten

We willen culturele, religieuze en traditionele feesten die betekenisvol zijn voor Leuvenaars met een etnisch diverse achtergrond, bekender maken bij alle Leuvenaars. Daarom ondersteunen we deze feesten met een subsidie.

Voorwaarden

Organisator

Het evenement wordt georganiseerd door 1 van deze categorieën:

 • Etnisch diverse organisaties, erkend door stad Leuven
 • Geloofsgemeenschappen met vestigingsplaats in Leuven, erkend door de Vlaamse overheid
 • Samenwerkingsverbanden met minstens 1 organisatie uit de eerste twee categorieën.

Een organisatie kan deze subsidie max. 1 keer per jaar krijgen.

Evenement

 • Het gaat om een religieus, traditioneel of cultureel feest.
 • Het feest is betekenisvol voor Leuvense inwoners met een etnisch diverse achtergrond.
 • Het feest vindt bij voorkeur plaats in de openbare ruimte en maakt de diverse culturen die aanwezig zijn in Leuven zichtbaar.
 • Het feest is toegankelijk voor alle Leuvense inwoners.
 • Het feest mikt op minstens 100 bezoekers uit diverse Leuvense gemeenschappen.
 • Het feest wordt op een duurzame manier georganiseerd (als dat mogelijk is).
 • De gemeenteraad van stad Leuven wordt uitgenodigd voor het feest.
 • Bij voorkeur wordt voor dit feest met minstens 1 andere Leuvense organisatie
  samengewerkt.

Bedrag voor 2022

Maximaal € 4000.
We berekenen de subsidie op basis van de inkomsten en uitgaven van de activiteit en 5 beoordelingscriteria.

 • Projecten met 60 of meer punten
  Volledige aangevraagde bedrag
 • Projecten met meer dan 40 maar minder dan 60 punten
  Percentage (de totale score) van het aangevraagde bedrag, met een minimum van € 500.
  Voorbeeld: als je 42 punten behaalt, krijg je 42% van het gevraagde bedrag (met een minimum van € 500).
 • Projecten met 40 punten of minder
  Geen toelage

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Promotiemateriaal: vormgeving en drukken
 • Materiaal huren
 • Catering

Overhead- en personeelskosten komen niet in aanmerking.

Wanneer aanvragen?

Doe je aanvraag ten laatste 2 maanden voor het feest.

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel documenten

  Je moet ze toevoegen bij je aanvraag.

  • Begroting met inkomsten en uitgaven
  • Communicatieplan
  • Partners en timing project
 2. Doe je aanvraag

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Controle
  • We kijken na of de aanvraag volledig is.
  • Binnen 1 maand na je aanvraag krijg je bericht of je aanvraag volledig is. We vragen eventueel extra info op.
 2. Beoordeling
  • Medewerkers van de stad beoordelen de aanvragen inhoudelijk en zakelijk. Ze bezorgen hun advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Goedkeuring
  Het college keurt de aanvraag goed of af. Je krijgt een mail met de beslissing.
 4. Voorschot
  Na goedkeuring krijg je een voorschot (75% van het bedrag).
 5. Bewijsstukken
  Ten laatste 1 maand na het feest bezorg je ons de bewijsstukken van de gemaakte kosten (facturen, afrekeningen, betalingsbewijzen …).
 6. Resterend bedrag
  Na goedkeuring van de bewijsstukken, betalen we de rest van het bedrag (25%) uit.

Hoe beoordelen we de aanvragen?

Bij de beoordeling houden we rekening met 5 criteria.

 1. Zichtbaarheid (25 punten)
  Het feest vindt bij voorkeur plaats in de publieke ruimte. Het feest maakt de diverse culturen die Leuven rijk is zichtbaar.
 2. Publiek toegankelijk (25 punten)
  Het feest is publiek toegankelijk voor alle Leuvense inwoners.
 3. Samenwerking (15 punten)
  Bij voorkeur wordt voor dit event samengewerkt met minstens 1 andere Leuvense organisatie.
 4. Bezoekers (10 punten)
  Het aanvraagdossier bevat een uitgewerkt communicatieplan, met het oog op minstens 100 bezoekers uit diverse Leuvense gemeenschappen.
 5. Toegankelijkheid (5 punten)
  Extra 5 punten worden toegekend als er aandacht is voor toegankelijkheid: rolstoeltoegankelijk, toegankelijk toilet, fietsenparking, tolk Vlaamse gebarentaal, afkolfruimte …

Reglement