Thomas Van Oppens

Schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Groen

Contact

Adres

Professor Roger Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bevoegdheden

 • Personeel en organisatie
  • Dienstverlening en administratieve vereenvoudiging
  • Behoefteplannen, benoemingen, bevorderingen, aanstellingen
  • Wedden, lonen, vergoedingen, pensioenen, algemene arbeidsvoorwaarden, syndicaal statuut, bijkomende arbeidsvoorwaarden
  • Tewerkstellingspolitiek, personeelsaangelegenheden van ondergeschikte besturen
 • Informaticabeleid
  • ICT-beleid voor stad Leuven
  • Geografisch Informatie Systeem (GIS)
 • Aankoopbeleid: aankoop duurzame uitrustingsgoederen (behalve informaticamateriaal) voor alle diensten (centrale aankoopdienst)
 • Studentenzaken
  • Studentenbeleid in overleg en in samenwerking met studenten en kennisinstellingen
  • Overleg leefbaarheid op buurtniveau
 • Dierenwelzijn
 • Openbare reiniging
  • Afvalophaling
  • Afvalverwerking
  • Bestrooiingsmiddelen
  • Stadsreiniging
  • Garage reinigingsdienst

Functies

 • Schepen in college van burgemeester en schepenen
 • Lid in gemeenteraad
 • Lid in OCMW-raad
 • Lid in vast bureau
 • Effectief lid in Algemene Verenigde Commissies
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.