Toelage voor bijzondere sportactiviteiten

De stad geeft een toelage aan Leuvense verenigingen die een sportevenement organiseren in Leuven.

Wie kan deze toelage aanvragen?

 • Erkende Leuvense verenigingen met maatschappelijke zetel of secretariaat in Leuven
 • Scholen in Leuven
 • Bedrijven in Leuven

Voorwaarden

 • Je vroeg voor deze activiteit geen andere subsidie aan bij de stad (of een organisatie verbonden met de stad).
 • De sportactiviteit wordt door 1 of meerdere verenigingen, scholen of bedrijven georganiseerd buiten de normale trainings- en competitiewedstrijden.
 • Het gaat niet om een stage.
 • Je vroeg voor dit werkingsjaar nog geen subsidie aan voor 2 bijzondere sportactiviteiten.
 • De activiteit vindt plaats in Leuven (eventueel start en aankomst).

Wanneer aanvragen?

 • Ten vroegste 6 maanden voor de activiteit
 • Ten laatste 2 maanden voor de activiteit

Hoe aanvragen?

Vraag toelage aan

Bedrag

 • Sportactiviteiten van regionaal belang: € 1.000
  • Met minstens 20 individuele deelnemers (niet eigen leden) uit minstens 3 verschillende provincies (uitgezonderd Vlaams-Brabant)
  • Of met minstens 3 ploegen uit minstens 3 verschillende provincies (uitgezonderd Vlaams-Brabant)
 • Sportactiviteiten van nationaal belang: € 1.500
  • Met minstens 20 individuele deelnemers (niet eigen leden) uit minstens 3 verschillende provincies en minstens uit 2 gewesten
  • Of met minstens 3 ploegen uit minstens 3 verschillende provincies (uitgezonderd Vlaams-Brabant) en minstens uit 2 gewesten
 • Sportactiviteiten van Europees of internationaal belang: € 2.000
  • Met minstens 20 individuele deelnemers (niet eigen leden) uit minstens 3 verschillende landen (uitgezonderd België)
  • Of met minstens 3 ploegen uit minstens 3 verschillende landen (uitgezonderd België)
Als het totale bedrag van alle aanvragen samen groter is dan het reserveerde bedrag in het meerjarenplan, herberekenen we de bedragen evenredig tot we in totaal aan het gereserveerde bedrag komen.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. Aanvraag nakijken
  We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je hiervan schriftelijk op de hoogte.
 2. Goedkeuring toelage
  De stad behandelt het dossier en legt het voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Bewijsstukken inleveren
  Binnen de 2 maanden na de activiteit bezorg je volgende bewijsstukken:
  • Documenten die bewijzen dat de activiteit heeft plaatsgevonden (persartikels, affiches, uitnodigingen, enz.)
  • Overzicht van de deelnemers (met vermelding van hun woonplaats - enkel gemeente, geen adres) en/of ploegen, (met vermelding van de plaats waar de club haar activiteiten heeft)
 4. Controle bewijsstukken
  We kijken de bewijsstukken na. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.
 5. Verklaring op eer
  Als de bewijsstukken goedgekeurd zijn, krijg je een verklaring op eer. Vul die in en bezorg ze ons.
 6. Uitbetaling
  Nadat we de verklaring op eer hebben ontvangen, betalen we de toelage uit.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.