Verblijfsvergunning vanaf 12 jaar aanvragen, verlengen of afhalen (verblijfskaart)

Na je inschrijving in de registers kan je bij de stad een verblijfsvergunning aanvragen of verlengen.

Verlenging verblijf van buitenlandse studenten
Ben je een niet-EU/EER-student, vervalt je verblijfskaart binnenkort en wil je verder studeren in België? Dan volg je een andere procedure.

Soorten verblijfsvergunningen

Er zijn verschillende soorten verblijfskaarten.

Eerste elektronische verblijfskaart aanvragen

Voor wie?

 • Je bent een EU/EER-burger of Zwitser
  • Inschrijving vanaf 10 mei 2021
   Je kreeg een uitnodiging van de stad om een elektronische kaart (EU-kaart) aan te vragen, nadat:
   • Je aanvraag onmiddellijk goedgekeurd werd. Je kreeg een ‘voorlopig document ter staving van de inschrijving’ (bijlage 8ter). Je adres is bevestigd door de wijkagent.
   • Je moest wachten op een beslissing van de stad of van de dienst Vreemdelingenzaken en je aanvraag nu goedgekeurd is.
  • Inschrijving voor 10 mei 2021
   Je kreeg een 'verklaring van inschrijving' (bijlage 8).
   • Je kan de bijlage 8 inwisselen voor een elektronische verblijfskaart (EU-kaart), maar dat is niet verplicht.
 • Je bent een niet-EU/EER-burger
  Je kreeg een uitnodiging van de stad om een elektronische kaart aan te vragen, nadat:
  • Je adres bevestigd werd door de wijkagent na je inschrijving.
  • Je moest wachten op een beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken over je aanvraag voor gezinshereniging en je attest van immatriculatie (‘oranje kaart’) nu vervallen is.

Heb je geen uitnodiging gekregen 3 weken na de adrescontrole door de wijkagent, of nadat de stad of de dienst Vreemdelingenzaken een beslissing had moeten nemen over je aanvraag? Contacteer ons.

Hoe aanvragen?

Om je verblijfskaart aan te vragen, kom je naar het stadskantoor (op afspraak).

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak afspraak voor aanvragen

Wat breng je mee?

 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • Voor EU/EER-burgers en Zwitsers: bijlage 19, bijlage 8ter of bijlage 8
 • Voor niet-EU/EER-burgers: document dat je kreeg bij je aanvraag tot inschrijving
 • Eventuele uitnodiging van de stad
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Geld: je kan aan het loket cash of met bankkaart betalen

Prijs

 • Gewone procedure
  € 18 (vanaf 1 januari 2024: € 20)
 • Spoedprocedure
  Als je de verblijfskaart voor 14 uur aanvraagt, levering de volgende werkdag: € 110 (vanaf 1 januari 2024: € 120)

Verblijfsvergunning verlengen (voor wie een A- of H-kaart heeft)

Voor wie?

Loopt de termijn van je A- of H-kaart af en wil je in België blijven? Dan moet je een verlenging van je verblijf aanvragen.

Wanneer verlenging aanvragen?

De procedure kan verschillen. Soms moet je wachten op een beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken.

Je vraagt je verlenging daarom best aan tussen 30 en 45 dagen voor de vervaldatum.

Hoe verlenging aanvragen?

 • Mail naar: nietbelgen@leuven.be
 • Onderwerpregel van de mail: ‘verlenging verblijf’+ rijksregisternummer + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale paspoort)
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document, in kleur):
  • Nationale paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto)
  • Huidige verblijfskaart (voor- en achterkant), bijlage 15 of bijlage 49
  • De documenten die je nodig hebt voor de verlenging (hangt af van de specifieke situatie)
   In het document hieronder vind je voorbeelden van de documenten die je nodig hebt. Vroeg je al eens een verlenging aan? Dan vind je de documenten die je nodig hebt op de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken die je vorige keer kreeg.
 • Vermeld in de mail:
  • Familienaam, voorna(a)m(en) (zoals vermeld op jouw nationale paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Reden van de verlengingsaanvraag
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.

Opgelet

 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen per persoon.
  Uitzondering: je mag 1 aanvraag indienen voor jou en je minderjarige kinderen.
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.

Verblijfskaart aanvragen na goedkeuring verlenging

Eerst moet je aanvraag tot verlenging van je verblijf in België goedgekeurd worden. Daarna krijg je een uitnodiging om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen, op afspraak.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak afspraak voor aanvragen

Wat breng je mee?

 • Nationale paspoort
 • Eventuele uitnodiging van de stad
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Geld: je kan aan het loket cash of met bankkaart betalen

Prijs

 • Gewone procedure
  € 18 (vanaf 1 januari 2024: € 20)
 • Spoedprocedure
  Als je de verblijfskaart voor 14 uur aanvraagt, levering de volgende werkdag: € 110 (vanaf 1 januari 2024: € 120)

Verblijfsvergunning verlengen (voor wie een 5- of 10-jarenkaart heeft)

Voor wie?

Loopt de termijn van je 5- of 10-jarenkaart af en wil je in België blijven? Dan moet je een verlenging van je verblijfskaart aanvragen.

Wat moet je doen?

Je krijgt een uitnodiging van de stad om je verblijf te verlengen. Geen brief gekregen? Hou dan zelf de vervaldatum in de gaten.

In beide gevallen kom je tussen 30 en 45 dagen voor de kaart vervalt naar het stadskantoor, op afspraak.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak afspraak voor verlengen

Wat breng je mee?

 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • Verblijfskaart
 • Eventuele uitnodiging van de stad
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Geld: je kan aan het loket cash of met bankkaart betalen

Prijs

 • Gewone procedure
  € 18 (vanaf 1 januari 2024: € 20)
 • Spoedprocedure
  Als je de verblijfskaart voor 14 uur aanvraagt, levering de volgende werkdag: € 110 (vanaf 1 januari 2024: € 120)

Attest van immatriculatie ('oranje kaart') aanvragen of verlengen

Voor wie?

Bij aanvraag voor gezinshereniging

Je hebt een aanvraag voor gezinshereniging ingediend bij aankomst of tijdens je verblijf in België. Je wacht op een beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken - dienst Vreemdelingenzaken.

Bij verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag)

 • Je hebt een verzoek om internationale bescherming ingediend en je komt in Leuven wonen.
 • Je hebt al een attest van immatriculatie en je verhuist van een andere gemeente naar Leuven.
 • Je hebt al een attest van immatriculatie en je moet het laten verlengen.

Wat moet je doen?

Aanvraag gezinshereniging

Je krijgt een uitnodiging van de stad om een attest van immatriculatie aan te vragen.

Had je nog een geldige verblijfskaart toen je de aanvraag gezinshereniging indiende? Dan moet je zelf een afspraak maken op het moment dat deze kaart vervalt (als je wachtperiode van 6 of 9 maanden dan nog niet afgelopen is).

Verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag)

 • Je komt in Leuven wonen na je verzoek om internationale bescherming
  1. Schrijf je in bij stad Leuven.
  2. De wijkagent komt langs om je adres te controleren.
  3. Je krijgt een uitnodiging van de stad om je eerste attest van immatriculatie aan te vragen (op afspraak).
 • Je hebt al een attest en verhuist van een andere gemeente naar Leuven
  1. Geef je nieuwe adres door.
  2. De wijkagent komt langs om je adres te controleren.
  3. Kom naar het stadskantoor om je adres te laten aanpassen (op afspraak).
 • Je hebt al een attest en je moet het laten verlengen
  Is er nog geen beslissing genomen over je verzoek? Kom dan maximaal 3 dagen voor je attest van immatriculatie vervalt naar het stadskantoor om het te verlengen (op afspraak).

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak afspraak voor aanvragen of verlengen

Wat breng je mee?

Aanvraag gezinshereniging

 • Nationale paspoort
 • Bijlage 19ter, bijlage 15bis of bijlage 41bis (naargelang van toepassing)
 • Eventuele uitnodiging van de stad
 • Eventuele vervallen verblijfskaart
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Geld: je kan aan het loket cash of met bankkaart betalen

Verzoek tot internationale bescherming

 • Bijlage 25/26
 • Eventuele attest van immatriculatie ('oranje kaart')
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Geld: je kan aan het loket cash of met bankkaart betalen

Prijs

 • Nieuwe kaart
  € 5
 • Verlenging
  Gratis

Verblijfsvergunning kwijt of gestolen?

Wat moet je doen?

 1. Doe bij de politie aangifte van verlies of diefstal van je verblijfskaart of 'Bijlage 8'. Je krijgt een 'Bijlage 12' of 'attest van verlies'.
 2. Maak een afspraak om een duplicaat van je verblijfsvergunning aan te vragen.
Sinds 10 mei 2021 wordt er geen bijlage 8 meer uitgereikt en moeten EU-burgers verplicht een elektronische kaart (EU-kaart) aanvragen.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak afspraak voor aanvragen

Wat breng je mee?

 • Bijlage 12 of 'attest van verlies'
 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • 1 pasfoto van maximaal 6 maanden oud. Let op de eisen.
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
 • Geld: je kan aan het loket cash of met bankkaart betalen

Prijs

 • Elektronische kaart
  • Gewone procedure: € 20 (vanaf 1 januari 2024: € 22)
  • Spoedprocedure (voor 14 uur aangevraagd, levering volgende werkdag): € 110 (vanaf 1 januari 2024: € 120)
 • Papieren verblijfsvergunning
  • Attest van immatriculatie ('oranje kaart'): € 5
  • Bewijs van identiteit voor kind van minder dan 12 jaar: Gratis
Verblijfsvergunning teruggevonden?
Een verblijfsvergunning die je als verloren of gestolen hebt aangegeven, mag je niet meer gebruiken en kan je niet meer reactiveren. Laat de teruggevonden vergunning annuleren bij de stad en vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan.

Verblijfskaart afhalen

Nadat je je pin- en pukcodes gekregen hebt met de post, kan je de kaart afhalen in het stadskantoor, op afspraak.

Hoe afspraak maken?

Vanuit het buitenland kan je alleen telefonisch een afspraak maken.

Maak afspraak voor afhalen

Meer info

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.