Bijstelling verkaveling (verkavelingswijziging)

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan.

Waarvoor heb je een bijstelling van verkaveling nodig?

Voor sommige wijzigingen heb je een bijstelling van de verkaveling nodig.
Bijvoorbeeld:

 • Loten herindelen of samenvoegen
 • Kroonlijsthoogten of bouwdiepten wijzigen
 • Inplanting wijzigen
 • Maximaal bebouwbare terreinvloerindex wijzigen
 • Aantal bouwlagen wijzigen
 • Bestemming wijzigen
 • Wegen of groenaanleg wijzigen

Waarvoor heb je geen bijstelling van verkaveling nodig?

Voor sommige kleine wijzigingen volstaat het om een omgevingsvergunning met afwijkingsnota aan te vragen (en heb je dus geen bijstelling van de verkaveling nodig).
Bijvoorbeeld:

 • Wijziging toegestane materialen

Hoe aanvragen?

1. Contacteer ons

Wat breng je mee?

 • Schets waarop de wijzigingen, belangrijkste afmetingen en andere nuttige gegevens zijn aangeduid
 • Foto's van de straat
 • Lijst van de wijzigingen
 • Wijkt je voorstel om bepaalde redenen af van andere geldende voorschriften? Geef dit dan aan.
  We schatten in of je kans maakt op een vergunning, je krijgt nog geen definitief standpunt. Soms verwijzen we je door naar andere diensten voor advies. Wil je zekerheid over wat kan? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.

2. Verzamel de nodige documenten

Het normenboek legt vast welke documenten je nodig hebt. Voeg alle nodige documenten toe zodat we je dossier meteen kunnen behandelen.

3. Dien je dossier in

 • Online
  • Verplicht voor dossiers waarbij de medewerking van een professional verplicht is (bv. architect of landmeter).
  • Op www.omgevingsloketvlaanderen.be, het online platform van de Vlaamse overheid.
 • Op papier
  • Kan alleen nog voor dossiers waarbij de medewerking van een professional niet verplicht is.
  • Vul het aanvraagformulier en de addenda in.
  • Bezorg ons 2 exemplaren op een van deze manieren:

Wat gebeurt er met je aanvraag?

1. We bekijken of het dossier volledig en ontvankelijk is

Binnen de 30 dagen ontvang je een aangetekende brief met een antwoord:

 • Aanvraag is onvolledig: de vergunningsprocedure wordt stopgezet
 • Aanvraag is volledig: je krijgt een volledigheidsbewijs, het bewijs vermeldt ook of er een openbaar onderzoek nodig is.

2. Onderzoek van je dossier

 • We vragen de nodige adviezen.
 • Als er een openbaar onderzoek nodig is, starten we dat op.
 • We geven stedenbouwkundig advies aan het schepencollege.

3. Het schepencollege neemt een beslissing

De termijn hangt af van het type dossier. Meestal neemt het college een beslissing binnen 60, 105 of 120 dagen na de datum van het volledigheidsbewijs. Uitzonderlijk wordt de termijn verlengd tot 165 of 180 dagen.

Binnen de 10 dagen versturen we een brief met de beslissing:

Hoe maak je een verkavelingswijziging bekend?

1. Hang het document 'bekendmaking'

 • Aan de straatkant van het perceel
 • Ten laatste 10 dagen na ontvangst
 • Minstens 30 dagen lang

2. Meld de aanplakking

 • Digitale aanvraag: in het Omgevingsloket
 • Papieren aanvraag: met het formulier dat je met de post kreeg

3. Start de werken

Vanaf 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent. Een beroep betekent dat je de werken niet kan uitvoeren en moet wachten op de uitspraak in beroep.

Opgelet:
 • Bouw of verbouw je ook? Dan heb je eerst nog een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting nodig.
 • Een lot uit een verkaveling kan je pas verkopen of verhuren nadat je een 'attest verkoopbaar en bebouwbaar' hebt gekregen.
 • Je moet een lot uit een verkaveling verkopen of verhuren voor meer dan 9 jaar.
 • Je moet de voorwaarden van de vergunning naleven.

Prijs

Minstens € 158.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.
Mogelijk past het kadaster je kadastraal inkomen aan na deze verkavelingswijziging. Voor meer info kan je terecht bij het kadaster.

Belastingreglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.